2000 - Advies Europese dimensie van toezicht

2000 - Advies Europese dimensie van toezicht

De ICER gaat in dit advies en het onderliggende rapport in op de bestuurlijke gevolgen van de ontwikkelingen rond het Europese recht. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de decentrale overheden, maar ook aan de centrale overheid, meer in het bijzonder aan het vraagstuk van de ministeriƫle verantwoordelijkheid.

In het Kabinetsstandpunt zijn reacties verwerkt op het advies van de ICERen het daaraan voorafgaande advies van de Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en Wetgevingsbeleid over de nationale conseqenties van de doorwerking van het recht van de Europese Gemeenschap. Ook wordt ingegaan op het ICER-advies over de toepassing van EG-richtlijnen door decentrale overheden.