2005 - Advies Golden Shares II

2005 - Advies Golden Shares II

In de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG is enige jaren geleden een ontwikkeling ingezet die vragen oproept over de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van het gebruik (door Nederlandse overheden) van zulke golden shares. Het gaat daarbij niet alleen om gouden aandelen in handen van de Rijksoverheid, maar ook gouden aandelen in handen van decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen, etc.

Begin 2003 bracht de ICER een advies uit over de gevolgen van deze rechtspraak voor de Nederlandse situatie. Daarin werd geconcludeerd dat golden share constructies steeds moeilijker verenigbaar zijn met het Europese recht. Het nu voorliggende advies strekt er toe om het eerdere rapport en advies van de ICER aan te vullen en te herzien in verband met de actuele ontwikkelingen.