2006 - Checklist voordeelregelingen

2006 - Checklist voordeelregelingen

Deze checklist is bedoeld om een eerste indicatie te krijgen over de verenigbaarheid met het Europees recht van regelingen die op een of andere manier een voordeel toekennen aan eigen inwoners. Het gaat dan zowel om regelingen van de centrale als van de decentrale overheden, zoals de toekenning van voordeelpassen, het hanteren van gunstigere tarieven bij de toegang tot openbare voorzieningen, het vrijstellen van belastingen, etc.

Deze voordeelregelingen hebben tot effect dat zij burgers uit andere lidstaten die tijdelijk (meestal als toerist, en niet als werknemer of zelfstandige) in Nederland verblijven, daadwerkelijk of potentieel benadelen.

De checklist is opgesteld ten behoeve van beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen bij de centrale overheid en bij de decentrale overheden en kan worden gebruikt om zowel bestaande als nieuwe voordeelregelingen te toetsen aan het Europees recht.