Commissie presenteert plannen belastingen financiële sector

Contentverzamelaar

Commissie presenteert plannen belastingen financiële sector

De Europese Commissie heeft in een mededeling aan de Raad en het Europees Parlement uiteengezet wat haar plannen zijn voor een belasting op financiële transacties en activiteiten. De Commissie wil graag op wereldschaal een belasting op financiële transacties. In de EU moet er een belasting komen op de winsten en beloningen van ondernemingen in de financiële sector.

Volgens de Commissie zijn er drie redenen om tot deze belastingen te komen:

  • Met een belasting kan de financiële sector risico’s ondervangen die door haar optreden kunnen ontstaan. Dit zal de efficiency en stabiliteit ten goede komen, aldus de Commissie.
  • De financiële sector wordt gezien als een van de belangrijkste veroorzakers van de wereldwijde financiële crisis. De begrotingen van overheden hebben hierdoor tekorten opgelopen. De financiële sector zal daarom een eerlijke bijdrage moeten leveren aan de begrotingen via deze belasting.
  • De meeste financiële dienstverlening is vrijgesteld van BTW. Het is dus niet mogelijk om het geld via die weg binnen te halen.

De inzet van de Commissie is om de belasting op financiële transacties (Financial Transactions Tax, FTT) op wereldniveau te introduceren. Deze belasting wordt geheven op elke financiële transactie. Dit zal de EU via de G20 moeten bespreken.

Daarnaast denkt de Commissie dat het een goed idee is om in de EU een belasting te heffen op financiële activiteiten (Financial Activities Tax, FAT) op de winsten en beloningen van financiële ondernemingen.

De Commissie presenteert de mededeling op 19 oktober 2010 in de ECOFIN-Raad.