Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

​​​​

Woensdag 29 maart 2022

Hoorzitting in zaak C-333/22 Ligue des droits humains (BE)

(veiligheidsattest - persoonsgegevens)

BA werd een veiligheidsattest geweigerd, op grond van een besluit van de nationale Veiligheidsoverheid, dat onder andere was genomen om “redenen van staatsveiligheid en om de constitutionele democratische orde te handhaven”. BA vraagt om toegang tot de politiegegevens waarop het besluit is gebaseerd, maar dat recht kan volgens de Belgische regelgeving slechts indirect worden uitgeoefend via het Controleorgaan op de politionele informatie. Dat orgaan controleert de regelmatigheid van de bewaarde politiegegevens. Het Hof van beroep in Brussel vraagt het Hof van Justitie of een en ander strookt met de EU-bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

Donderdag 30 maart 2022

Arrest in zaak C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (DE)

(streamen van lessen – AVG/GDPR)

Moeten leerkrachten instemmen met het streamen van hun lessen per videoconferentie (bovenop de instemming van de ouders van de betrokken leerlingen)? Een Duitse rechter stelt deze vraag in het licht van de EU-bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

Donderdag 30 maart 2022

Hoorzitting in zaak C-451/22 RTL Nederland et RTL Nieuws (NL)

(MH17 – inzagerecht)

RTL heeft in 2018 de Nederlandse overheid verzocht om inzage in diverse stukken over het neerhalen van de vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 iuli 2014, waaronder "alle meldingen uit Eccairs uit 2014 over Oekraïne". Eccairs staat voor "European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems". RTL wil te weten komen wat de Nederlandse overheid wist over voorvallen in verband met de ramp met de MH17.

Het verzoek is afgewezen. Volgens de Nederlandse overheid geldt een biizondere openbaarmakingsregeling, en mag informatie volgens de EU-verordening (376/2014) enkel worden verstrekt aan personen en organisaties uit de luchtvaartsector. De inÍormatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het in stand houden of verbeteren van de veiligheid in de luchtvaart. De Nederlandse Raad van State stelt hierover vragen aan het Hof van Justitie.

 

Woensdag 29 maart 2022

Hoorzitting in zaak C-333/22 Ligue des droits humains (BE)

(veiligheidsattest - persoonsgegevens)

BA werd een veiligheidsattest geweigerd, op grond van een besluit van de nationale Veiligheidsoverheid, dat onder andere was genomen om “redenen van staatsveiligheid en om de constitutionele democratische orde te handhaven”. BA vraagt om toegang tot de politiegegevens waarop het besluit is gebaseerd, maar dat recht kan volgens de Belgische regelgeving slechts indirect worden uitgeoefend via het Controleorgaan op de politionele informatie. Dat orgaan controleert de regelmatigheid van de bewaarde politiegegevens. Het Hof van beroep in Brussel vraagt het Hof van Justitie of een en ander strookt met de EU-bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

Donderdag 30 maart 2022

Arrest in zaak C-34/21 Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (DE)

(streamen van lessen – AVG/GDPR)

Moeten leerkrachten instemmen met het streamen van hun lessen per videoconferentie (bovenop de instemming van de ouders van de betrokken leerlingen)? Een Duitse rechter stelt deze vraag in het licht van de EU-bepalingen inzake bescherming van persoonsgegevens.

 

Donderdag 30 maart 2022

Hoorzitting in zaak C-451/22 RTL Nederland et RTL Nieuws (NL)

(MH17 – inzagerecht)

RTL heeft in 2018 de Nederlandse overheid verzocht om inzage in diverse stukken over het neerhalen van de vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne op 17 iuli 2014, waaronder "alle meldingen uit Eccairs uit 2014 over Oekraïne". Eccairs staat voor "European Coordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems". RTL wil te weten komen wat de Nederlandse overheid wist over voorvallen in verband met de ramp met de MH17.

Het verzoek is afgewezen. Volgens de Nederlandse overheid geldt een biizondere openbaarmakingsregeling, en mag informatie volgens de EU-verordening (376/2014) enkel worden verstrekt aan personen en organisaties uit de luchtvaartsector. De inÍormatie mag uitsluitend worden gebruikt voor het in stand houden of verbeteren van de veiligheid in de luchtvaart. De Nederlandse Raad van State stelt hierover vragen aan het Hof van Justitie.