Zoeken

Web content search

Nederlands EU voorzitterschap van de Raad 2016

Nationaal Programma van het Nederlands voorzitterschap 2016

Een integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid, Europa als innovator en banenmotor, solide en toekomstbestendige Europese financiƫn, een robuuste eurozone en een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid. Dat zijn de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016, zoals gepresenteerd in het nationaal programma van het voorzitterschap.


Staat van de Unie 2016 - Voorzitterschapseditie

In een bijzondere editie van de Staat van de Unie gaat het kabinet in op de uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet. Er wordt expliciet naar Nederland gekeken voor verbinding, voor stuurmanskunst en als hoeder van het collectieve Europese belang. Met wenken voor het roulerend voorzitterschap, een overzicht van de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties en een appreciatie van het Commissiewerkprogramma 2016.

Hoofdzaken; innovatie, groei en banen; verbinding

Een Europa dat zich richt op hoofdzaken, dat door innovatie groei en banen schept en dat verbinding aangaat met samenlevingen. Dat zijn voor het kabinet de prioriteiten van het Nederlandse voorzitterschap van de Raad in 2016. Dit blijkt uit de brief die het kabinet op 28 januari 2015 aan beide kamers heeft gestuurd.

Strategische agenda Europese Raad en Commissie werkprogramma

De strategische agenda voor de Unie in tijden van verandering, die de Europese Raad van 26 en 27 juni 2014 heeft vastgesteld, staat centraal voor de Nederlandse inzet tijdens het voorzitterschap.

In de strategische agenda staan vijf overkoepelende prioriteiten die de Unie de komende vijf jaar richting geven om de uitdagingen het hoofd te bieden waarvoor zij zich gesteld ziet. Die prioriteiten zijn: een Unie van banen, groei en concurrentievermogen; een Unie die alle burgers activeert en beschermt; een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid; een Unie van vrijheid, veiligheid en recht; en een Unie als sterke mondiale speler.