Zoeken

Web content search

Andere taalversies: Frans, Engels, Duits

Op deze ECER site vindt u een uitgebreide toelichting op het Handvest met een rechtstreekse toegang tot EU-rechtspraak over de afzonderlijke artikelen.

Het Handvest is aangenomen bij het Verdrag van Lissabon (2007) en vervangt de tekst van het Handvest, dat werd aangenomen tijdens de Europese Raad van Nice in december 2000.