Brexit: Commissie start inbreukprocedure tegen VK om schending Terugtrekkingsakkoord

Contentverzamelaar

Brexit: Commissie start inbreukprocedure tegen VK om schending Terugtrekkingsakkoord

De Europese Commissie heeft het Verenigd Koninkrijk op 1 oktober een aanmaningsbrief gestuurd wegens niet nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK. Daarmee gaat een formele inbreukprocedure tegen het VK van start. Het VK heeft een maand de tijd om op de brief te reageren.

Artikel 5 van het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK bepaalt dat de EU en het VK te goeder trouw handelen. Dat wil onder meer zeggen dat zij de naleving van de uit het Terugtrekkingsakkoord voortvloeiende verplichtingen garanderen en zich onthouden van maatregelen die de doelstellingen van het akkoord in gevaar zouden kunnen brengen.

Op 9 september 2020 heeft de regering van het VK een wetsontwerp ingediend bij het Britse parlement genaamd de United Kingdom Internal Market Bill. Dit wetsontwerp voorziet in de mogelijkheid om op permanente basis af te wijken van de materiële bepalingen van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland (onderdeel van het Terugtrekkingsakkoord). Indien aangenomen, zou de wet resulteren in een ernstige schending van het protocol, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen in haar persverklaring . De Britse regering heeft al eerder erkend dat het wetsontwerp een schending zou opleveren van het internationaal recht

Gezien de vermeende ernstige schending van het Terugtrekkingsakkoord, heeft de Commissie besloten om een formele inbreukprocedure te starten, waarvan de aanmaningsbrief de eerste stap is. Het VK krijgt nu een maand de tijd om te reageren op de brief (ook wel ‘opmerkingen maken’ genoemd). Na het bestuderen van deze opmerkingen kan de Commissie besluiten om een zogenaamd ‘met redenen omkleed advies’ uit te brengen. Indien het VK dit advies niet zou opvolgen, kan de Commissie de zaak vervolgens aanhangig maken bij het EU-Hof (zie voor een meer gedetailleerd verloop van de inbreukprocedure het ECER-dossier: Inbreukprocedures ).

Op 31 december 2020 komt er een einde aan de overgangsperiode die in het Terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK is overeengekomen. Het ECER zal daarom de komende tijd extra aandacht besteden aan het verdere verloop van de Brexit. Meer lezen? Dat kan! Klik hier voor het speciale dossier dat het ECER heeft opgesteld over Brexit.

Meer informatie:

Persbericht Commissie