C-002/13 Humeau Beaupreau

Contentverzamelaar

C-002/13 Humeau Beaupreau

Prejudiciële Hofzaak C-002/13 Humeau Beaupreau

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  15 februari 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  1 maart 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  1 april 2013
Trefwoorden: douanewetboek; gemeenschappelijke nomenclatuur (GN-code)

Onderwerp: Douanetarieven

Verzoekster is schoenenfabrikant. Zij ontvangt naheffing en boete van de douaneadministratie (verweerster) omdat zij uit China ingevoerde onderdelen voor sportschoenen onder een verkeerd douanetarief zou hebben ingeklaard. Verweerster is van mening dat hier geen sprake is van na invoer noodzakelijke bewerking, zodat het veel hogere tarief voor de invoer van afgewerkte producten had moeten worden toegepast. Verzoekster is het daar niet mee eens en vordert vernietiging van de aanslag. Na afwijzing van haar eis gaat zij in beroep, dat wordt toegewezen omdat die rechter wel een noodzaak tot bewerken van de geïmporteerde goederen (met name de zolen) ziet alvorens deze in het verkeer kunnen worden gebracht.
Verweerster gaat in cassatie omdat zij bij haar mening blijft dat het hier om ‘montage van onderscheiden onderdelen’ gaat en niet om ‘bewerkingshandelingen ter afwerking’.

Omdat twee adviesorganen (de commissie voor douanebemiddeling en -onderzoek waartoe verzoekster zich had gewend, en het comité douanewetboek, dat op verzoek de douaneadministratie adviseerde) tot een tegengesteld oordeel komen stelt de verwijzende FRA rechter het HvJEU de volgende vraag:
“Moeten in het productieproces van schoeisel de aan assemblage voorafgaande handelingen van vormgeving van het hielstuk van een bovendeel en ruwen van dat bovendeel en een buitenzool worden gekwalificeerd als „montagehandelingen” dan wel „bewerkingshandelingen ter afwerking” in de zin van punt VII van de toelichting bij algemene regel 2 a) voor de uitlegging van het geharmoniseerd systeem?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten