C-072/13 Gmina Wroclaw

Contentverzamelaar

C-072/13 Gmina Wroclaw

Prejudiciële Hofzaak C-072/13 Gmina Wroclaw
 

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  29 maart 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  15 april 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  15 mei 2013
Trefwoorden: btw (nalatenschappen, schenkingen); economische activiteit

Onderwerp: Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (Pb L 347, blz. 1)

De gemeente Wroclaw (verzoekster) heeft ‘buiten haar wil’ door schenkingen en uit nalatenschappen een aantal roerende en onroerende zaken om niet in eigendom verkregen. Zij vraagt MinFIN om een bindende uitleg van de regels inzake de belasting op leveringen van activa die door schenking uit nalatenschap en krachtens de wet zijn verkregen. Daar zij niet al deze goederen gebruikt wil zij een aantal verkopen of in een bedrijf onderbrengen wil zij weten of het dan een ‘economische activiteit’ betreft in de zin van de btw-wet. Verzoekster is van mening dat de handelingen niet aan belasting onderhevig zijn.
MinFIN is het daar niet mee eens: de gemeente is belastingplichtig als rechtspersoon en als geregistreerde btw-plichtige. De wijze van verkrijging verandert daar niets aan.
Partijen worden het niet eens, zodat verzoekster zich tot de rechter wendt. Zij stelt dat MinFIN de btw-wet onjuist uitlegt, maar de rechter wijst het beroep af. De gemeente is weliswaar een overheidsorgaan dat recht heeft op vrijstellingen maar de betreffende goederen zijn op grond van privaatrechtelijke overeenkomsten verworven. Verzoekster gaat in cassatieberoep

De verwijzende POL rechter (het Administratief Hooggerechtshof) vraagt zich allereerst af of het in deze zaak om ‘economische activiteiten’ gaat in de zin van de btw-richtlijn. Levering van goederen onder bezwarende titel is in principe aan btw onderworpen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel mogelijk. Hij stelt het Hof de volgende vragen
„Staat richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) eraan in de weg dat belasting over de toegevoegde waarde wordt geheven op handelingen van een gemeente, waarbij activa, waaronder onroerende goederen, die zijn verkregen krachtens de wet of om niet, met name uit nalatenschap of door schenking, worden verkocht of in een handelsvennootschap ingebracht?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-288/07 Isle of Wight; C-180/10 en C-181/10 Slaby
Specifiek beleidsterrein: FIN

    Gerelateerde documenten