C-097/13 Campean

Contentverzamelaar

C-097/13 Campean

Prejudiciële Hofzaak C-097/13 Campean

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  16 april 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  2 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  2 juni 2013
Trefwoorden: belastingen (importheffingen); gelijke behandeling

Onderwerp: VWEU artikel 110 (geen hogere belasting op producten uit andere LS.

Silvia Campean heeft in 2011 een in DUI geproduceerde Mercedes gekocht, bouwjaar 1999 die zij vervolgens in ROE heeft ingevoerd. Zij krijgt op grond van nationale regelgeving een heffing milieubelasting opgelegd wegens vervuilende emissies. Verzoekster stelt dat deze heffing strijdig is met het gemeenschapsrecht en start een procedure om het opgelegde bedrag terug te vorderen van verweerders, het bestuur Openbare Financiën van de gemeente Medias en het bestuur Milieufonds.

De verwijzende ROE rechter herinnert eraan dat in de arresten Tatu en Sfichi et Ilias het HvJEU geoordeeld heeft dat artikel 110 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een lidstaat een milieuheffing op de eerste registratie van motorvoertuigen in deze lidstaat invoert, indien deze belastingmaatregel zo is vastgesteld dat hierdoor het in het verkeer brengen in die lidstaat van in andere lidstaten gekochte tweedehands voertuigen wordt ontmoedigd  zonder tegelijkertijd de aankoop op de binnenlandse markt van even oude tweedehands voertuigen met dezelfde slijtage te ontmoedigen. Hij stelt het HvJEU de volgende vragen:
1. Zijn de bepalingen van Legea nr. 9/2012 onverenigbaar met artikel 110 VWEU doordat zij daadwerkelijk een kennelijk discriminerende maatregel invoeren?
2. Dient artikel 110 VWEU aldus te worden uitgelegd dat het in de weg staat aan de bepalingen van Legea nr. 9/2012 (in de aanvankelijke versie ervan) waarbij [in Roemenië] een heffing op de vervuilende emissies van motorvoertuigen is ingevoerd, indien deze belastingmaatregel zo is vastgesteld dat het in het verkeer brengen in deze lidstaat van in andere lidstaten gekochte tweedehands voertuigen hierdoor wordt ontmoedigd, zonder echter de aankoop op de binnenlandse markt van even oude tweedehands voertuigen met dezelfde slijtage te ontmoedigen?
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-402/09 Tatu; C-263/10 Nisipeanu
Specifiek beleidsterrein: FIN
Mede EZ

Gerelateerde documenten