C-113/13 ASL n.5 ea

Contentverzamelaar

C-113/13 ASL n.5 ea

Prejudiciële Hofzaak C-113/13 ASL n.5 e.a.

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  29 april 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  15 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  15 juni 2013
Trefwoorden: vrije vestiging; vrij verkeer diensten; toezicht CIE

Onderwerp: VWEU artikel 49 (vrije vestiging); 56 (diensten); 105 en 106 (toezicht op kartelverbod)

De regioAut van Liguria/ITA hebben ingestemd met de regeling van de betrekkingen tussen verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen enerzijds en de vrijwilligersorganisaties en het ITA Rode Kruis anderzijds en de algemene directeurs van de AASSLL (?) die de lopende overeenkomsten beheren. Twee coöperatieve vennootschappen die ook in de sector werkzaam zijn gaan echter in beroep tegen het besluit waarmee de uitvoering van een overeenkomst voor spoedvervoer van zieken wordt gegund aan vrijwilligersorganisaties.
De rechter in eerste aanleg verklaart het beroep gegrond. De verzoekster ASL en ANPAS, ondersteund door de regioAut komen vervolgens op tegen het vonnis: zij betwisten dat de raamovereenkomst een overeenkomst ‘onder bezwarende titel’ is en dat er dus een openbare aanbesteding had moeten plaatsvinden.

De verwijzende ITA rechter (RvS) vraagt zich af of de ITA regeling waarmee een dienst bij voorrang rechtstreeks aan een aantal instellingen kan worden gegund, verenigbaar is het het EU-verdrag. Hij stelt het HvJEU de volgende vraag:
„Verzetten de artikelen 49, 56, 105 en 106 VWEU zich tegen een nationale bepaling volgens welke het ziekenvervoer bij voorrang wordt gegund aan vrijwilligersorganisaties, aan het Italiaanse Rode Kruis en aan andere erkende openbare instellingen of lichamen, voor zover dit gebeurt op basis van overeenkomsten die slechts voorzien in de toekenning van een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-119/06 CIE/ITA; C-305/08 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Specifiek beleidsterrein: EZ

Gerelateerde documenten