C-120/24 Unigames

Contentverzamelaar

C-120/24 Unigames

Prejudiciële hofzaak 

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    11 april 2024
Schriftelijke opmerkingen:                    28 mei 2024

Trefwoorden: Kansspelen; technische voorschriften; informatiemaatschappij

Onderwerp: Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij: artikelen 1, lid 1, onder f) en 5, lid 1.

Feiten:

Verzoekende partij is ‘Unigames UAB’ (hierna: Unigames) en verwerende partij is de Litouwse toezichthoudende autoriteit voor kansspelen (hierna: autoriteit). De autoriteit heeft een controle uitgevoerd op de website van Unigames, waar slogans werden vastgesteld die een inbreuk maken op het verbod om de deelname aan kansspelen aan te moedigen. Er is een boete opgelegd, waartegen Unigames in beroep is gegaan.

Overweging:

Op grond van artikel 5, lid 1, eerste alinea van richtlijn 2015/1535, moeten de lidstaten ieder ontwerp voor een technisch voorschrift meedelen aan de Commissie. Deze technische voorschriften worden verder uitgewerkt in artikel 1, lid 1, onder f) van de richtlijn. Op grond van de omstreden nationale bepaling kan de gepubliceerde informatie op de website worden gekwalificeerd als een ‘technisch voorschrift’ op de grond dat zij tot de categorie ‘regels betreffende diensten’ in de zin van artikel 1, lid 1, onder e) van de richtlijn valt. De verwijzende rechter twijfelt of er wordt voldaan aan de voorwaarden van ‘dienst’ in de zin van artikel 1, lid 1, onder b), van de richtlijn. Gelet op het feit dat een kansspelexploitant op zijn website een kansspeldienst aanbiedt aan een bezoeker, ligt het volgens de verwijzende rechter voor de hand dat de website relevante informatie over kansspelen bevat, met inbegrip van informatie die de bezoeker aanmoedigt om de kansspeldienst af te nemen. Hij vraagt daarom om uitleg van de begrippen.

Prejudiciële vragen:

1) Vormt een nationale bepaling als artikel 10, lid 19, van de Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas (wet van de Republiek Litouwen inzake kansspelen), voor zover deze betrekking heeft op informatie over kansspelen die is gepubliceerd op de website van een kansspelexploitant, een „technisch voorschrift” in de zin van artikel 1, lid 1, onder f), van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij?

(2) Moet richtlijn 2015/1535 aldus worden uitgelegd dat een bepaling van nationaal recht als de wet van de Republiek Litouwen inzake kansspelen, waarvan de bepalingen overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535 moeten worden meegedeeld indien zij worden beschouwd als „technische voorschriften” in de zin van artikel 1, lid 1, onder f), van deze richtlijn, niet kan worden tegengeworpen aan marktdeelnemers in een procedure ter vaststelling van de aansprakelijkheid voor bestuurlijke overtredingen indien de wijzigingen die zijn aangebracht in de bepaling, die als technisch voorschrift wordt beschouwd, niet zijn meegedeeld, maar de eerder vastgestelde tekst van de wet wel was meegedeeld?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-62/19 Star Taxi App; C-336/14; C-613/14 Construction; C-727/17 ECO-WIND Construction ; C-597/19 M.I.C.M.; C-336/14; C-255/16.

Specifiek beleidsterrein: JenV; EZK