C-134/13 Raytek and Fluke Europe

Contentverzamelaar

C-134/13 Raytek and Fluke Europe

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  6 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  22 mei 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  22 juni 2013
Trefwoorden: douane; tariefindeling

Onderwerp:
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 130 van 26.5.1988, blz. 1), zoals op dat punt gewijzigd bij verordening (EG) nr. 948/2009 van de Commissie van 30 september 2009 tot wijziging van bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 86 van 1.4.2011, blz. 57.)

Raytek is een in Berlijn/DUI gevestigde firma en Fluke Europe BV in Enschede/NL . Zij behoren beide tot hetzelfde concern en importeren infraroodwarmtebeeldopnemers in Europa. Het gaat om de douane-indeling van deze apparaten. In VK heeft de (hoogste) rechter daarover na het verzoek om een bindende tariefinlichting (BTI) reeds in 2008 beslist: indeling in GN-post 9027 50 00 als “Andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR)” en niet als ‘thermometers’  (code 9025 19 20) zoals de DouaneAut hadden voorgesteld.
Op 30 maart 2011 werd Vo. 314/2011 van kracht waarmee de apparaten als ‘thermometers’ zijn ingedeeld in code 9025 19 20. Verzoeksters krijgen dan ook van de VK DouaneAut bericht dat de indeling in de (nieuwe) tariefgroep met ingang van de geldigheidsdatum van de nieuwe Vo. zal worden toegepast. Verzoeksters tekenen beroep aan tegen dat besluit omdat zij de geldigheid van de Vo. betwisten, met name gezien de geldigheid van een BTI (zes jaar voor tarief en drie jaar voor oorsprong, vanaf de verstrekking).

De verwijzende VK-rechter meent dat verzoeksters goede gronden hebben om de geldigheid van de Vo in twijfel te trekken, en stelt het HvJEU de volgende vraag:
„Is verordening (EU) nr. 314/2011 van de Commissie van 30 maart 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur geldig voor zover deze infraroodwarmtecamera’s indeelt in GN-post 9025 19 20?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten