C-135/23 GEMA   

Contentverzamelaar

C-135/23 GEMA   

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    24 mei 2023
Schriftelijke opmerkingen:                    10 juli 2023

Trefwoorden: auteursrechten

Onderwerp: Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

Feiten:

Verzoekster vordert van verweerder vergoeding van de schade als gevolg van een inbreuk op auteursrechten omdat verweerder in de 18 flats van zijn flatgebouw in Rangsdorf (Duitsland) televisietoestellen ter beschikking stelt en volgens verzoekster via die toestellen signalen voor de uitzending van muziek doorgeeft.

Overweging:

De motivering is slechts één pagina. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

Prejudiciële vragen:

Is er sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3 van richtlijn 2001/29/EG wanneer de exploitant van een flatgebouw televisietoestellen in het flatgebouw ter beschikking stelt die elk door middel van een kamerantenne uitzendingen ontvangen zonder een centrale ontvangst voor de doorgifte van de signalen?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-753/18 - Stim en SAMI, C-306/05 – SGAE, C-162/10 - Phonographic Performance (Ireland)

Specifiek beleidsterrein: EZK

Gerelateerde documenten