C-143/15 G.E. Security

Contentverzamelaar

C-143/15 G.E. Security

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   15 mei 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   1 juni 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   1 juli 2015
Trefwoorden: douanewetboek; Gecombineerde Nomenclatuur (GN); videomultiplexer

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256, blz I)

Verzoekster heeft in oktober 2008 verweerder (Inspecteur) verzocht om een bindende tariefinlichting voor een videomultiplexer, waarbij zij voorstelt deze in te delen in GN-code 8543 70 90 dan wel 8531 10 30 (tarief 3,7% respectievelijk 2,2%). De inspecteur besluit echter indeling onder 8521 90 00, percentage 13,9%. Een videomultiplexer is onderdeel van een systeem voor beveiliging en bewaking van gebouwen, een gesloten televisiesysteem waarop externe camera’s en (bewegings- en brand-)sensoren worden aangesloten. Het toestel ontvangt de signalen (beeld en geluid) daarvan en kan deze opslaan op een harde schijf. Het kan worden aangesloten op het internet, op een automatisch gegevensverwerkende machine of op een digitale netwerk. Er is een alarmindicator ingebouwd die indien bewegingen of geluiden daartoe aanleiding geven een e-mail kan sturen naar op het systeem aangesloten gebruikers (bijvoorbeeld een bewakingsbedrijf, hulpdiensten e.d.). De Inspecteur heeft beslist dat het om een video-opname en weergaveapparaat gaat en dus onder 8521 90 00 moet worden ingedeeld. Het Hof AMS heeft verweerder in het gelijk gesteld voor wat betreft indeling in deze post. Verzoeker gaat tegen dat oordeel in cassatie bij de verwijzende rechter.

De verwijzende NL rechter (HR) concludeert uit het door verzoekster ingestelde middel dat de videomultiplexer voornamelijk dient als onderdeel van een alarmsysteem, en daarom zoals verzoekster stelt een deel van een elektrisch toestel voor hoorbare of zichtbare signalen in de zin van GN-post 8531 zou uitmaken, daarbij onder meer verwijzend naar zaak C-123/09. Echter volgens een toelichting van de WDO op de door verzoekster genoemde posten voldoet een gesloten videobewakingssysteem niet aan de in die aantekening gestelde voorwaarde om als een functionele eenheid te worden aangemerkt. Hieruit lijkt te volgen dat de verschillende componenten van een dergelijk systeem naar hun eigen aard dienen te worden beoordeeld. Verzoekster stelt dat in geval van verschillende functies de wezenlijke functie moet worden bepaald en dat onder post 8531 ook de bewakingsfunctie moet worden begrepen. Hetgeen volgens de verwijzende rechter twijfelachtig. Ook als het apparaat als zelfstandig goed naar eigen aard moet worden beoordeeld is blijft de vraag hoe indeling moet plaatsvinden. De aan het HvJEU voorgelegde vraag luidt als volgt:
“Dienen de posten 8517, 8521, 8531 en 8543 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een product als de videomultiplexer, dat is ontwikkeld om deel uit te maken van een systeem, dat beelden en geluiden afkomstig van daarop aangesloten camera's en alarmsensoren kan analyseren en desgewenst beelden en geluiden opneemt, opslaat, verwerkt en weergeeft op een aangesloten beeldmonitor, en/of wanneer beelden of geluiden daartoe aanleiding geven een waarschuwingssignaal geeft in de vorm van een e-mail aan een of meer van de op het systeem aangesloten gebruikers en/of toestellen kan aansturen die geluid- of lichtsignalen geven, onder een van deze posten moet worden ingedeeld?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:  C-467/03 Ikegami; C-123/09 Roeckl Sporthandschuhe
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten