C-155/13 SICES ea

Contentverzamelaar

C-155/13 SICES ea

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  20 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  6 juni 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  6 juli 2013
Trefwoorden: douane (gecombineerde nomenclatuur – GN); invoerrechten (knoflook uit China); GATT

Onderwerp: Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en instelling van een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oorsprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten.

Een groep bedrijven heeft zich verenigd om een besluit aan te vechten van de Douanedienst van Venetië (verweerster). Het gaat om de import van knoflook uit China waarvan de douaneAut achteraf de toegekende verlaging van het douanetarief wegens fraude hebben ingetrokken. Een van de bedrijven koopt in China in en verkoopt de goederen vóór uitvoer plaatsvindt. Bij invoer in ITA worden de (gesplitste) partijen doorverkocht aan bedrijven die wel vergunning hebben voor invoer tegen gereduceerd tarief. Na de invoer wordt de knoflook dan teruggekocht door het bedrijf dat de knoflook in eerste instantie in China kocht.
De koper wordt veroordeeld omdat de handelingen weliswaar niet ongeldig zijn, maar omdat zij een ongeoorloofde oorzaak hebben wegens het ontwijken van de communautaire voorschriften.

De verwijzende ITA rechter wil alle twijfels over de rechtmatigheid van het door verweerster genomen besluit wegnemen, en stelt het HvJEU de volgende vraag:
„Moet artikel 6 van verordening (EG) nr. 341/2007 van 29 maart 2007 aldus worden uitgelegd dat sprake is van onrechtmatige overdracht van certificaten voor invoer tegen verlaagd tarief in het kader van het GATT-contingent voor Chinese knoflook indien een certificaathouder deze knoflook – na betaling van het verschuldigde douanerecht – op de markt brengt door overdracht aan een andere marktdeelnemer en houder van invoercertificaten, van wie hij deze knoflook vóór invoer had gekocht?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-316/07 Stoss; C-46/08 Carmen Media Group
Specifiek beleidsterrein: FIN
Mede: BZ-BEB

Gerelateerde documenten