C-162/13 Vnuk

Contentverzamelaar

C-162/13 Vnuk

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:  27 mei 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  13 juni 2013
Schriftelijke opmerkingen:                  13 juli 2013
Trefwoorden: verzekeringen (WA)

Onderwerp: WA-verzekering

Verzoeker Damijan Vnuk heeft in 2007 (lichamelijke) schade opgelopen door een aanrijding met een tractor na het opstapelen van hooibalen op zijn erf. Hij eist van de (verzekering van de) tractoreigenaar een immateriële schadevergoeding van € 15.944,10. Verweerster wijst de vordering af omdat er in dit geval geen sprake is van ‘deelname aan het (openbare) verkeer’. Ook de rechter wijst de claim zowel in eerste als in tweede instantie om die reden af.

De verwijzende SLV rechter constateert dat de kwestie draait om het gebruik van de tractor; hij constateert dat eerdere verzoeken zijn afgewezen omdat het voertuig als werktuig werd gebruikt. Hij besluit een vraag voor te leggen aan het HvJEU:
„Moet het begrip ‚deelneming aan het verkeer van voertuigen’ in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 72/166/EEG van de Raad van 24 april 1972 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid, aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de omstandigheden van de onderhavige zaak, waarin de verzekerde van verweerster tijdens het opstapelen van hooibalen in de hooischuur tegen verzoekers ladder is gebotst met een tractor, die was voorzien van een aanhangwagen, aangezien het geval zich niet in een verkeerssituatie heeft voorgedaan?”

Specifiek beleidsterrein: FIN
Mede VenJ

Gerelateerde documenten