C-214/13 Ciocoiu

Contentverzamelaar

C-214/13 Ciocoiu

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   20 juni 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   6 juli 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   6 augustus 2013
Trefwoorden: belastingen; discriminatieverbod (tussen lidstaten)

Onderwerp: VWEU artikel 110 (geen hogere belasting op producten uit andere lidstaten)

Verzoeker George Ciocoiu koopt bij een in DUI gevestigde ROE autodealer een (fors) gebruikte VW. Deze auto is eerst geregistreerd in 2004. Bij registratie in ROE heeft de gemeenteadministratie van zijn woonplaats Alexandria een milieuheffing van RON 4240 opgelegd (volgens huidige koers ca € 945). Verzoeker voldoet dit bedrag op 18 mei 2012 maar dient op 28 mei bij de gemeente een verzoek in tot vernietiging van de betreffende beschikking en terugstorting van het betaalde bedrag. Bij beschikking van 28 juni wordt deze eis afgewezen. Verzoeker wendt zich dan tot de rechter waarbij hij stelt dat het recht van de EU is geschonden. De administratie is het daarmee niet eens, maar bij vonnis van 6 september 2012 wordt verzoeker in het gelijk gesteld en moet de gemeente het geld terugbetalen + correctie voor inflatie + rente. De rechter is van oordeel dat de door verzoeker betaalde heffing in strijd is met artikel 110 VWEU. Hij verwijst ook naar het recente arrest in de zaak C-263/10 Nisipeanu.
De gemeente gaat tegen dat vonnis in beroep. Zij stelt dat de betreffende heffing is opgelegd met het oog op milieubescherming, een keuze die de ROE wetgever heeft gemaakt, waarbij het EUverdrag niet wordt geschonden. Een dergelijke heffing valt onder het nationale belastingstelsel, een terrein dat behoort tot de uitsluitende soevereine prerogatieven van de lidstaten.

De verwijzende ROE rechter constateert dat het gaat om de neutraliteit van de heffing voor ingevoerde gebruikte voertuigen. Hij stelt de volgende vraag aan het HvJEU:
„Staat artikel 110 VWEU eraan in de weg dat een lidstaat bij de eerste registratie in die lidstaat van een gebruikte (tweedehands) auto uit andere lidstaten van de Europese Unie een milieuheffing oplegt, terwijl deze heffing weliswaar krachtens een regelgevingshandeling ook bij de eerste overdracht van een eigendomsrecht op binnenlandse gebruikte (tweedehands) auto’s van vergelijkbare ouderdom, technische toestand en kilometerstand verschuldigd was, maar de inning en de betaling ervan nadien bij een regelgevingshandeling met kracht van wet zijn geschorst?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:  C-387/01 Weigel; C-402/09 Tatu; C-263/10 Nisipeanu
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten