C-221/15 Etablissements Fr. Colruyt

Contentverzamelaar

C-221/15 Etablissements Fr. Colruyt

Prejudiciƫle hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   03 juli 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   19 juli 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   19 augustus 2015
Trefwoorden: verbod kwantitatieve beperkingen; kartelverbod; accijns; handvest grondrechten

Onderwerp
- Handvest grondrechten artikel 20 en 21 (gelijkheid voor de wet en discriminatieverbod);
- VWEU artikel 4 (gedeelde bevoegdheid); 34 (verbod kwantitatieve beperkingen tussen de EULS); 101 (kartelverbod)
- Richtlijn 2011/64/EU van de Raad van 21 juni 2011 betreffende de structuur en de tarieven van de accijns op tabakfabrikaten

Tegen verzoekster, een supermarktketen, loopt een strafzaak wegens vermeende overtreding van de wet tot bescherming gezondheid en het verbod op reclame voor tabaksproducten. Zij zou (in 2012) reclame hebben gemaakt voor tabaksproducten door deze te hebben verkocht tegen een prijs die lager is dan op het fiscale zegel vermeld staat. De korting wordt gegeven voor het afnemen van een bepaalde hoeveelheid, of aan een bepaalde categorie personen (de leden van jeugdbewegingen!). Verzoekster krijgt daarvoor een boete.
Verzoekster verweert zich door te stellen dat het verbod tot vaststellen van prijzen in de detailhandel die lager zijn dan het fiscale zegel onverenigbaar is met VWEU artikelen 4 en 34, en met RL 2011/64. Zij stelt voor vragen te stellen aan het HvJEU en aan het BEL grondwettelijk Hof betreffende gelijke behandeling.
De verwijzende BEL rechter (Hof van Beroep Brussel) stelt vast dat geen sprake is van ongelijke behandeling maar ziet zich, door verzoeksters verwijt van strijd met EUrrecht genoodzaakt de volgende vragen aan het HvJEU voor te leggen:
(1) Verzet artikel 15, eerste lid, van richtlijn 2011/64/EU, al dan niet in samen lezing met de artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, zich tegen een nationale maatregel die het detailhandelaars verplicht om minimumprijzen in acht te nemen door te verbieden om voor tabakswaren een prijs toe te passen die lager is dan de prijs die de fabrikant/importeur op de fiscale zegel heeft gezet?
(2) Verzet artikel 34 VWEU zich tegen een nationale maatregel die het detailhandelaars verplicht om minimumprijzen in acht te nemen door te verbieden om voor tabakswaren een prijs toe te passen die lager is dan de prijs die de fabrikant/importeur op de fiscale zegel heeft gezet?
(3) Verzet artikel 4, derde lid, VWEU, in samenlezing met artikel 101, VWEU, zich tegen een nationale maatregel die het detailhandelaars verplicht om minimumprijzen in acht te nemen door te verbieden om voor tabakswaren een prijs toe te passen die lager is dan de prijs die de fabrikant/importeur op de fiscale zegel heeft gezet?

Specifiek beleidsterrein: EZ mede FIN en VWS

Gerelateerde documenten