C-251/18 Trace Sport

Contentverzamelaar

C-251/18 Trace Sport

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    18 juni 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    4 augustus 2018

Trefwoorden: anti-dumping; gecombineerde nomenclatuur; vrij verkeer; douane

Onderwerp:

-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 990/2011 van de Raad van 3 oktober 2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009;
-           Verordening (EU) nr. 875/2012 van de Commissie van 25 september 2012 tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontwijking van de bij Verordening (EU) nr. 990/2011 van de Raad ingestelde antidumpingrechten op rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, door de invoer van rijwielen verzonden vanuit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië, en tot onderwerping van deze invoer aan registratie;
-           Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2013 van de Raad van 29 mei 2013 tot uitbreiding van het definitieve antidumpingrecht dat bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 990/2011 is ingesteld op de invoer van rijwielen van oorsprong uit de Volksrepubliek China tot de invoer van rijwielen verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië;
-           Communautair Douanewetboek;

Feiten:

Van 27.09.2012 t/m 15.10.2012 heeft Gerlach in naam en voor rekening van eiseres zes aangiften gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van fietsen met land van oorsprong en land van verzending Sri Lanka. De fietsen zijn aangegeven onder GN-code 8712 0030 dan wel Taric-code 8712 00 30 10. Bij elke aangifte is een certificaat van oorsprong Form A overgelegd afkomstig van de Departement of Commerce te Colombo, Sri Lanka. Op vier Form A's staat Creative Cycles en op twee Form A's staat Kelani Cycles als exporteur vermeld. Verweerder heeft op grond van artikel 78 van het Communautair Douanewetboek (hierna: CDW) bij Gerlach een controle ingesteld waarbij is bevonden dat voor dergelijke fietsen voor het brengen in het vrije verkeer een antidumpingrecht van 48,5% moet worden betaald, hetgeen tot een correctie van €234.275,37 leidt. In de periode 13.02.2013 t/m 21.05.2013 heeft Compass in naam en voor rekening van eiseres 14 aangiften gedaan voor het brengen in het vrije verkeer van rijwielen. In 13 aangiften is als land van verzending Sri Lanka genoemd en in één aangifte is als land van verzending Volksrepubliek China (hierna: VRC) genoemd. Op alle Form A’s staat Kelani Cycles als exporteur vermeld. Verweerder heeft ook hier een controle ingesteld. Omdat voor rijwielen die in de periode van 27.09.2012 t/m 05.06.2013 onder Taric-code 8712 00 30 10 zijn aangegeven voor het brengen in het vrije verkeer een antidumpingrecht van 48,5% moet worden betaald, leidt dit tot een correctie van €229.990,88. Op grond van deze bevindingen zijn de uitnodigingen tot betaling uitgereikt, waar eiseres bezwaar en vervolgens beroep tegen heeft ingediend. Eiseres heeft verklaard dat er sprake is van een aantal verschrijvingen en dat in de aangifte van 21.05.2013 waarin bij land van verzending VRC is aangegeven moet worden gelezen land van verzending Sri Lanka alsmede dat in de twee aangiften van 16.04.2013 waarin de rijwielen onder TARlC-code 8712 00 30 90 zijn aangegeven dit moet worden gelezen als TARlC-code 8712 00 30 10.

Overweging:

In geschil is of de uitnodigingen tot betaling terecht zijn uitgereikt. Meer in het bijzonder is in geschil of Uitvoeringsverordening 501/2013 ook betrekking heeft op rijwielen waarvoor verweerder niet het bewijs heeft geleverd dat deze van Chinese oorsprong zijn en - zo deze vraag bevestigd wordt beantwoord - of Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig is.

Prejudiciële vragen:

1. Is Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig voor zover zij betrekking heeft op producentexporteur Kelani Cycles?

2. Is Uitvoeringsverordening 501/2013 geldig voor zover zij betrekking heeft op producentexporteur Creative Cycles?

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Maxcom Ltd, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie C-248/15P, C-254/15 P en C-260/15 P; CIVAD C-533/10; C&J Clark International Ltd en Puma SE C-659/13 en C- 34/14;

Specifiek beleidsterrein: FIN;