C-257/13 Mlalali

Contentverzamelaar

C-257/13 Mlalali

Prejudiciële Hofzaak
 

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   28 juni 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   14 juli 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   14 augustus 2013
Trefwoorden: sociale zekerheid (kinderbijslag); gelijke behandeling

Onderwerp:
Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (Pb 2004, L 16, blz. 44)

Verzoekster Anouthani Mlamali, gescheiden, stelt beroep in tegen een besluit waarmee haar verzoek om kinderbijslag voor haar nicht Anlia Mlamali door verweerster CAF (kas voor gezinsbijslagen) is afgewezen omdat zij niet over de juiste (verblijfs-)papieren beschikt en omdat het kind geen enkele verblijfstitel voor FRA heeft. Verzoekster stelt dat de door CAF aangehaalde regelgeving (uit het FRA sociale zekerheidswetboek) discriminerend is, en derhalve in strijd met zowel internationale als Europese regelgeving.

De verwijzende FRA rechter ziet in het opvragen door het CAF van de vereiste documenten (een doktersattest, bewijs verblijfsstatus) geen discriminatie omdat verzoekster zich niet aan de procedure voor gezinshereniging heeft gehouden. De gevraagde toeslag kan haar zo dan ook niet worden toegekend. Hij ziet echter geen bewijs dat artikel 11 van RL 2003/109 (over gelijke behandeling van langdurig ingezetenen) op deze zaak van toepassing is. Relevante recente FRA jurisprudentie verwijst naar zaken die steunen op specifieke overeenkomsten met landen waar de aanvragers afkomstig waren, te weten Algerije en Marokko. Naar de huidige stand van de wetgeving heeft CAF dan ook terecht de kinderbijslag geweigerd.

Verzoekster heeft gevraagd een vraag aan het HvJEU voor te leggen en de rechter ziet geen reden dit verzoek te weigeren; hij legt het HvJEU de volgende vraag voor:
„Zijn de artikelen L.512 en D.512-2 van de code de la sécurité sociale français (Frans socialezekerheidswetboek) verenigbaar met artikel 11 van richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003?”

Specifiek beleidsterrein: SZW

Gerelateerde documenten