C-272/14 Baby Dan

Contentverzamelaar

C-272/14 Baby Dan

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   24 juli 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   10 augustus 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   10 september 2014
Trefwoorden: douane; gemeenschappelijke nomenclatuur (GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256, blz. 1)

Verzoekster produceert veiligheidsartikelen (textiel, meubels e.d.) voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Het gaat in deze zaak om de bouten van een veiligheidshek dat voor trappen geplaatst kan worden. Deze traphekjes kunnen met drukklemmen worden bevestigd op een muur of deurpost met gebruikmaking van bouten die speciaal ontworpen en gemaakt worden voor dit product en niet voor een ander doel bruikbaar zijn. Bij controle door de belastingdienst in 2010 worden monsters genomen van de in China geproduceerde bouten. Er wordt een technische analyse gemaakt door een onafhankelijk (door de DOUaut ingehuurd) bedrijf en dat concludeert dat het hier om een ‘schroef met een moer of een oogbout met moer’ gaat. De indeling daarvan zou onder post 7318 moeten plaatsvinden. Verzoekster is het daar niet mee eens en vraagt een onderzoeksrapport bij het Teknologisk Institut dat vooral ondernemingen bijstaat in dit soort vraagstukken. Het bevraagde instituut adviseert indeling onder 8302 (garnituren, beslag e.d.)
De belastingdienst volgt haar adviseur en deelt in onder 7318, tegen welk besluit verzoekster in beroep gaat. Zij meent dat de bouten dezelfde indeling moeten krijgen als de hekjes, subsidiair onder 8302.

Aangezien het voor de verwijzende DEN rechter (Gerechtshof West-Denemarken) onduidelijk is of de bouten voldoen aan de objectieve eigenschappen en kenmerken van goederen onder de GN-posten 7318 en 8302. Hij stelt dan ook de volgende (kortste) vraag (ooit?):
“Moeten bouten met de betrokken specifieke kenmerken worden ingedeeld onder GN-post 7318 of GN-post 8302?”

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten