C-275/19 Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment

Contentverzamelaar

C-275/19 Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment

Prejudiciële hofzaak


Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).


Termijnen: Motivering departement: 20 juni 2019
Schriftelijke opmerkingen: 6 augustus 2019

Trefwoorden: Kansspelen, dienstverrichting

Onderwerp:

- Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

 

Feiten:

Sportingbet en Internet Opportunity Management zijn buitenlandse ondernemingen die gokdiensten aanbieden via internet en door middel van Portugese wetgeving een boete opgelegd hebben gekregen omdat zij binnen de staatsmonopolie op gokdiensten zou opereren. Deze wetgeving is in twijfel getrokken bij de verwijzende rechter in C-166/17, waarin het Hof een beschikking heeft gewezen tot niet-ontvankelijkheid van verscheidene vragen.

 

Overweging:

De verwijzende rechter heeft informatie toegevoegd omdat het Hof de vragen niet ontvankelijk had verklaard vanwege het niet toevoegen van de bedoelde Portugese wetgeving waarover uitleg werd gevraagd.

 

Prejudiciële vragen:

Rekening houdend met het feit dat de Portugese Staat de Europese Commissie de in wetsdecreet nr. 442/89 van 2 december 1989 opgenomen technische voorschriften niet heeft medegedeeld, zijn deze bepalingen, in het bijzonder artikel 3 [in de meegedeelde versie] en artikel 9 van dat wetsdecreet, dan niet van toepassing, zodat particulieren zich kunnen beroepen op de niet-toepasselijkheid ervan?

 

Rekening houdend met het feit dat de Portugese Staat de Europese Commissie de in wetsdecreet nr. 282/2003 van 8 november 2003 opgenomen technische voorschriften niet heeft medegedeeld, moeten deze bepalingen, in het bijzonder de eerdergenoemde artikelen 2 en 3, dan buiten toepassing worden gelaten jegens dienstverrichters in Portugal?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Sportingbet et Internet Opportunity Entertainment, C-166/17.

Specifiek beleidsterrein: JenV

Gerelateerde documenten