C-297/13 Data I/O

Contentverzamelaar

C-297/13 Data I/O

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   12 juli 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   28 juli 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   28 augustus 2013
Trefwoorden: douane-indeling; Gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp:
- Verordening (EG) nr. 2031/2001 van de Commissie van 6 augustus 2001 tot wijziging van bijlage I van Vo (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 279);
- Verordening (EG) nr. 1832/2002 van de Commissie van 1 augustus 2002 tot wijziging van bijlage I bij Vo (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 290);
- Verordening (EG) nr. 1789/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot wijziging van bijlage I bij Vo (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 281);
- Verordening (EG) nr. 1810/2004 van de Commissie van 7 september 2004 tot wijziging van bijlage I bij Vo (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 327

Verzoekster vervaardigt complexe automatische programmeersystemen. De machines bestaan uit een systeem van verschillende verbonden en samengestelde eenheden en al wat daar zo bij hoort (kabels, voedingseenheden, generatoren, e.d.). Indien u wilt weten hoe het systeem werkt dan verwijs ik u graag naar de eerste twee alinea’s van de motivering…
Tussen 2002 en 2005 worden verschillende modellen van de benodigde onderdelen ingevoerd vanuit de VS. Verzoekster vraagt om inklaring met vrijstelling van rechten bij invoer om de goederen in het vrije verkeer te brengen onder opgave van diverse GN-posten   waarvoor vrijstelling van invoerrechten geldt. Dit werd gedurende deze periode zo door de douaneAut (verweerster) geaccepteerd. Maar na een controle meent verweerster dat verzoekster ten onrechte tariefposten heeft aangegeven waarvoor een vrijstelling geldt. Zij legt verzoekster een naheffing op van douanerechten en omzetbelasting voor in totaal € 33.582,55. Daarvan is nu nog een bedrag van € 9.785,30 aan douanerechten in geschil.
In de tussentijd wordt een zaak beslist over de indeling van een adaptor, zie C-370/08.
Verzoekster is van mening dat de onderdelen behoren tot een automatisch programmeersysteem en onder GN-post 8473 moeten worden ingedeeld omdat onderdelen die hieronder kunnen worden gegroepeerd volgens toelichting bij deze GN-post niet afzonderlijk moeten worden ingedeeld. Daarnaast heeft het HvJEU geoordeeld dat indeling in post 8473 betekent dat post 8536 uitgesloten is.
Volgens verweerster echter moet een product dat als zodanig onder één van de posten van de GN-hoofdstukken 84 of 85 kan worden ingedeeld dan ook daaronder worden ingedeeld.

De verwijzende DUI rechter zal moeten nagaan wat de verhouding is tussen GN-post 8473 en de overige posten van hoofdstuk 84, en of er ‘voorrangsregels’ gelden binnen deze indelingen. Uit vaste rechtspraak van het Hof weet hij dat beslissend criterium voor tariefindeling doorgaans de objectieve kenmerken en eigenschappen zijn, en dat beslissend voor de indeling van de goederen is de toestand zoals zij ter inklaring worden aangeboden. Hij geeft de voorkeur aan aparte indeling, onder GN-84 en 85, maar vraagt zich af of dat in overeenstemming is met de Europese regels. Hij
stelt de volgende vraag aan het HvJEU:
“Moet aantekening 2, sub a, op afdeling XVI aldus worden uitgelegd dat een product, dat voldoet zowel aan de voorwaarden voor indeling als deel in de zin van post 8473 van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) als voor indeling als apart product onder een andere post van GN-hoofdstuk 84 of een post van GN-hoofdstuk 85, onder die andere post moet worden ingedeeld, omdat GN-post 8473 geen voorrang heeft op de andere posten van GN-hoofdstuk 84 en op de posten van GN-hoofdstuk 85?”

Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-514/04 Uroplasty; C-208/06 en C-209/06 Medion; C-370/08 Data I/O
Specifiek beleidsterrein:
FIN

Gerelateerde documenten