C-322/13 Grauel Rüffer

Contentverzamelaar

C-322/13 Grauel Rüffer

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   29 juli 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   15 augustus 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   15 september 2013
Trefwoorden: vrij personenverkeer; discriminatieverbod

Onderwerp: VWEU artikel 18 (geen discriminatie op grond van nationaliteit); artikel 21 (vrij personenverkeer)

Ulrike Elfriede Grauel Rüffer (verzoekster) is DUI staatsburger en woont in DUI. Tijdens een vakantie in de provincie Bozen/ITA komt zij op de skipiste in botsing met Katerina Pokorná die TSJ staatsburger is, waarbij verzoekster haar schouder blesseert. Zij daagt verweerster in ITA voor het gerecht tot betaling van een vergoeding wegens vermogensschade. De dagvaarding is aan verweerster mede in het TSJ vertaald betekend. Bij verschijning heeft verweerster geen bezwaar gemaakt tegen DUI als procestaal.
De ITA rechter vraagt zich echter af in welke taal geprocedeerd moet worden. Het ITA wetboek BRv schrijft voor dat ITA de procestaal is op straffe van nietigheid. Maar in de provincie Bozen mag (sinds 1972) ook DUI als procestaal worden gebruikt door Duitstalige ITA burgers. En de hoogste ITA rechter heeft eind 2012 nog in een arrest bepaald dat dit voorrecht alleen geldt voor ITA burgers die hun verblijfplaats in de provincie Boven hebben. En de nietigheid van de dagvaarding kan in dit geval niet door verschijnen gerepareerd worden.

De verwijzende ITA rechter is van mening dat het beperken van de mogelijkheid om in het DUI te procederen tot ITA inwoners van Bozen in strijd is met EU-regelgeving. Hij stelt dan ook de volgende vraag aan het HvJEU:
“Staan de artikelen 18 en 21 VWEU in de weg aan de toepassing van nationale bepalingen, zoals in casu aan de orde, waarbij het recht om in civiele zaken die aanhangig zijn bij rechterlijke instanties in de provincie Bozen [gebruik te maken van] de Duitse taal enkel wordt toegekend aan Italiaanse staatsburgers die in de provincie Bozen verblijfplaats hebben en niet ook aan de burgers van andere EU-lidstaten, ongeacht of zij verblijfplaats hebben in de provincie Bozen?”

Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten