C-420/15

Contentverzamelaar

C-420/15

Prejudiciële hofzaak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   15 september 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   1 oktober 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   1 november 2015
Trefwoorden: registratie motorvoertuigen; burgerschap; vrij verkeer werknemers; recht vrije vestiging

Onderwerp
VWEU artikel 18 (non-discriminatie), 20 (burgerschap), 45 (vrij verkeer werknemers), 49 (recht vrije vestiging), 56 (vrij verkeer diensten)

De verwijzende BEL rechter (Rb Brussel) constateert dat het HvJEU al eerder uitspraak heeft gedaan over verenigbaarheid van bepalingen van het KB met EURrecht, in het arrest Nadin-Lux van 15-12-2005. Voor hij uitspraak doet in deze zaak wil hij dan ook antwoord van het HvJEU op de volgende vraag:
“Zijn de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen in strijd met de artikelen 18, 20, 45, 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie doordat voertuigen die toebehoren aan een ingezetene van een andere lidstaat van de Europese Unie dan België en in die andere lidstaat zijn ingeschreven, om in België te mogen rijden – zij het slechts om doorheen België te mogen rijden – in België moeten zijn ingeschreven wanneer de betrokkene ook Belgisch ingezetene is?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-151/04 en C-152/04 Nadin et Nadin-Lux
Specifiek beleidsterrein: IenM en VenJ