C-431/13 Vietnam Airlines

Contentverzamelaar

C-431/13 Vietnam Airlines

Prejudiciële Hofzaak

Zie bijlage recvoor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   24 september 2013
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   10 oktober 2013
Schriftelijke opmerkingen:                   10 november 2013
Trefwoorden: compensatie luchtvaartpassagiers

Onderwerp
Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 van 11 februari 2004 (Pb L 46 van 17 februari 2004, blz. 1 e.v.)

De verwijzingsbeschikking telt slechts vier pagina’s.
Brigitta en Klaus-Jürgen Voss boeken een pakketreis bij een touroperator waarvan de vlucht Frankfurt/M naar Hanoi met Vietnam Airlines (VA) deel uitmaakt. De vlucht is in totaal 20 uur vertraagd. Bovengenoemde passagiers krijgen ter compensatie € 315,70 terug van de touroperator. VA wordt veroordeeld tot betaling van € 600 aan klagers. Daarbij houdt de rechter geen rekening met het al aan de passagiers uitgekeerde bedrag. Dat is op grond van artikel 12, lid 1, tweede volzin, niet voorgeschreven.
VA gaat tegen dat oordeel in hoger beroep omdat zij dit niet gepast vindt. Maar Voss stellen dat consumentenrecht alleen in het voordeel van de consument mag worden uitgelegd.

De verwijzende DUI rechter vraagt zich af of hier geen sprake is van overcompensatie, en legt het HvJEU de volgende vragen voor:
a. Heeft een luchtreiziger ook recht op het volledige bedrag van een op artikel 7 van de passagiersrechtenverordening gebaseerde compensatie op grond van langdurige vertraging, wanneer hij reeds van een derde partij, die geen luchtreiziger is, een betaling heeft ontvangen ter compensatie van de vertraging, of moet een dergelijke betaling in mindering worden gebracht?
b. Indien een verrekening dient te gebeuren:
Geldt dit alleen voor vorderingen tot schadevergoeding naar Duits recht of ook voor vorderingen tot prijsvermindering?

Specifiek beleidsterrein: IenM
Mede EZ

Gerelateerde documenten