C-432/18 Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Contentverzamelaar

C-432/18 Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    23 augustus 2018
Schriftelijke opmerkingen:                    09 oktober 2018

Trefwoorden: beschermde geografische oorsprongsbenamingen;

Onderwerp:

-           Verordening (EG) nr. 583/2009 van de Commissie van 3 juli 2009 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen;

-           Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen;

-           Verordening (EU) nr. 1121/2010 van de Commissie van 2 december 2010 houdende inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen;


Feiten:

Verzoekster vervaardigt op azijn gebaseerde producten en brengt deze in de handel in de regio Baden. Zij verkoopt al minstens 25 jaar producten onder de benaming “Balsamico” en “Deutscher Balsamico”. Verweerster is een vereniging van producenten van producten met de benaming “Aceto Balsamico di Modena”. Dit is een benaming als bedoeld in verordening 583/2009 voor azijn uit de streek Modena. Verweerster is van mening dat het gebruik van de benaming “Balsamico” door verzoekster in strijd is met de bescherming van de geografische aanduiding “Aceto Balsamico di Modena” en heeft haar derhalve een waarschuwing gegeven. De door verzoekster ingestelde vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht is afgewezen. In hoger beroep heeft verzoekster gevorderd voor recht te verklaren dat zij niet jegens verweerster verplicht is om zich te onthouden van het gebruik van de benaming “Balsamico” voor producten die op azijn zijn gebaseerd en in Duitsland zijn vervaardigd. De appelrechter heeft de vordering toegewezen. Met het door de appelrechter toegestane beroep in Revision, waarvan verzoekster de verwerping vraagt, handhaaft verweerster haar verzoek tot afwijzing van de vordering.  De uitkomst van het beroep in Revision hangt af van de uitlegging van artikel 1 van verordening 583/2009.


Overweging:

Verweerster stelt dat de door artikel 1 van verordening 583/2009 verleende bescherming van de volledige benaming “Aceto Balsamico di Modena” ook geldt voor het gebruik van de niet-geografische bestanddelen ervan (“Aceto”, “Balsamico”, “Aceto Balsamico”). Op grond van artikel 1 van verordening 583/2009 is de in bijlage 1 bij deze verordening vermelde benaming “Aceto Balsamico di Modena (BGA)” geregistreerd in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen. Verzoeksters als “balsamico” omschreven producten vallen niet onder deze registratie, omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden van het in bijlage II bij die verordening opgenomen productdossier van “Aceto Balsamico di Modena”. Vereist is dat het Hof preciseert of de bescherming van de op grond van artikel 1 van verordening 583/2009 geregistreerde volledige benaming “Aceto Balsamico di Modena (BGA)” ook geldt voor het gebruik van de niet-geografische bestanddelen ervan.


Prejudiciële vraag:

Geldt de bescherming van de volledige benaming „Aceto Balsamico di Modena” ook voor het gebruik van de niet-geografische bestanddelen van de volledige benaming („Aceto”, „Balsamico”, „Aceto Balsamico”)?


Aangehaalde (recente) jurisprudentie: Commissie/Duitsland C-132/05; Bavaria en Bavaria Italia C-343/07; Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commissie C-519/14 P; Duitsland/Commissie T-576/08; Chiciak en Fol C-129/97 en C-130/97.

Specifiek beleidsterrein: EZK;