C-471/15 Sjelle Autogenbrug

Contentverzamelaar

C-471/15 Sjelle Autogenbrug

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   29 oktober 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       15 november 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   15 december 2015
Trefwoorden: btw (winstmargeregeling)

Onderwerp
- Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14 februari 1994 tot aanvulling van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG - Bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten;
- Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Verzoekster heeft als hoofdactiviteit een handel in auto-onderdelen (recycling) die overblijven na sloop wegens ouderdom of total loss. Zij concurreert daarbij met verkopers van nieuwe reserveonderdelen. Zij heeft als nevenactiviteit milieubehandeling / afvalverwerking / verkoop van de overblijvende metaalschroot. Voor de btw is verzoekster geregistreerd als groothandel in afvalproducten. Sinds 2000 heeft verzoekster op grond van een nieuwe wettelijke regeling een milieucertificaat, inschrijving als afvalverwerker en erkenning voor milieubeheer van auto’s na sloop. Verzoekster koopt de sloopauto’s zowel van particulieren als van verzekeringsmaatschappijen; daarbij wordt geen btw over de verkoop aangegeven. De prijs voor de gedemonteerde onderdelen die via internet worden verkocht wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Voor de aankoop van auto’s van verzekeringsmaatschappijen liggen de prijzen meestal iets hoger; uit total loss voertuigen komen soms nog vrijwel nieuwe onderdelen. Van de DEN organisatie ‘milieuregeling voor auto’s’ ontvangt verzoekster slooppremies die zij doorsluist naar de laatstingeschreven eigenaar. Vanaf medio 2014 wordt de premie rechtstreeks betaald aan de laatste eigenaar omdat verzoekster niet langer ‘bankier’ voor de auto-eigenaren wil zijn.
Verzoekster heeft de DEN belastingdienst (verweerster) in juli 2010 gevraagd om een bindend advies over de vraag of het bedrijf de btw-regeling voor gebruikte goederen in de zin van de DEN btw-wet kon toepassen op de hier in het geding zijnde verkoop. Verweerster reageert op 06-08-2010 dat toepassing van de regeling niet mogelijk is aangezien geen sprake zou zijn van de wederverkoop van ‘gebruikte goederen’ in de zin van de btw-regeling voor gebruikte goederen. Verzoekster gaat daarop in beroep waar het advies (12-12-2011) wordt bevestigd. De zaak ligt nu voor bij de verwijzende rechter.

De verwijzende DEN rechter (Gerechtshof voor West Denemarken) overweegt dat de winstmargeregeling destijds werd ingevoerd om concurrentievervalsing en dubbele belasting bij verleggingen van het handelsverkeer tussen de EULS te voorkomen.  Aangezien het een afwijkende regeling is mag deze alleen toegepast worden indien er noodzaak is tot verwezenlijking van de doelstellingen van de Zesde RL. Maar een toepassing in een zaak als onderhavige heeft het HvJEU nog niet beoordeeld. Om de vraag te kunnen beantwoorden of auto-onderdelen in de omstandigheden van het hoofdgeding onder het begrip ‘gebruikte goederen’ in de zin van de btw-RL vallen stelt hij de volgende vraag aan het HvJEU:
“Kunnen onderdelen van een afgedankt voertuig die een voor btw-doeleinden geregistreerd bedrijf dat zich bezighoudt met het hergebruik van auto-onderdelen, uit een voertuig demonteert met het oog op wederverkoop als reserveonderdelen, in de omstandigheden van het hoofdgeding worden beschouwd als gebruikte goederen in de zin van artikel 311, lid 1, punt 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw-richtlijn)?”
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-280/04 Jyske Finans; C-203/10 Auto Nikolovi; C-160/11 Bawaria Motors
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten