C-476/19 Combinova

Contentverzamelaar

C-476/19 Combinova

Prejudiciële hofzaak


Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik
hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement: 7 augustus 2019
Schriftelijke opmerkingen: 24 september 2019

Trefwoorden : douanewetboek, actieve veredeling, “gebruik”

Onderwerp :

- Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

 

Feiten:

Combinova heeft met toestemming van de Zweedse douaneautoriteit goederen ingevoerd via de regeling van actieve veredeling. De goederen zijn weer uitgevoerd, waarna een aanzuiveringstermijn ingaat. Na het verstrijken van deze termijn had een aanzuiveringsafrekening binnen 30 dagen moeten worden ingediend, welke Combinova met 13 dagen heeft overschreden, waardoor een douaneschuld ontstond. De douaneautoriteit besloot om douanerechten te heffen ter hoogte van 121 SEK plus 2790 SEK btw. Hiertegen heeft Combinova beroep ingesteld, welke in eerste aanleg is afgewezen omdat Combinova niet had aangetoond dat er reden waren om de douaneschuld teniet te laten gaan. Tegen deze uitspraak komt de algemene vertegenwoordiger van de Zweedse douane in onderhavige uitspraak in beroep.

 

Overweging:

De verwijzende rechter wil weten hoe de term “gebruikt” uit het douanewetboek moet worden geïnterpreteerd. Daarbij is ook van belang wanneer het gebruik plaats heeft gevonden, m.n. voor of na het ontstaan van de douaneschuld.

 

Prejudiciële vraag:

1) Een douaneschuld bij invoer of uitvoer die op grond van artikel 79 [van het douanewetboek] ontstaat gaat overeenkomstig artikel 124, lid 1, aanhef en onder k), [van het douanewetboek] teniet indien ten genoegen van de douaneautoriteiten is aangetoond dat de goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Betekent de term ‚gebruikt’ dat de goederen zijn verwerkt of behandeld voor het doel waarvoor aan een onderneming een vergunning voor die goederen is verleend, of heeft de term betrekking op een gebruik dat verder gaat dan die verwerking of behandeling? Is het daarbij van belang of het gebruik plaatsvindt vóór of na het ontstaan van de douaneschuld?

 

Specifiek beleidsterrein: FIN-FISC

Gerelateerde documenten