C-499/14 VAD & Van Aert

Contentverzamelaar

C-499/14 VAD & Van Aert

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   25 december 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   11 januari 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   11 februari 2015
Trefwoorden: douane-indeling (gecombineerde nomenclatuur GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en de statistieknomenclatuur, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007

Verzoekster VAD doet in januari 2008 als douane-expediteur drie invoeraangiftes voor cliënten voor het in het verkeer brengen in BEL van gecombineerde video- en audiosystemen. Bij het transport gaat het om losse onderdelen; op de aangiftes worden de onderdelen afzonderlijk aangegeven. Dit scheelt aanzienlijk in het tarief (2,5% en 4,5% tegenover 13,9% voor een gecombineerd systeem). Na onderzoek door de BEL douaneAut worden verzoekers (VAD en zijn zaakwaarnemer Van Aert) gedaagd voor de correctionele Rb van Antwerpen en wegens verkeerde benaming en/of aanbrengen verkeerde goederentariefcode veroordeeld tot betaling van een boete + de ontdoken invoerrechten. In beroep wordt de uitspraak bevestigd. Verzoekers tekenen cassatieberoep aan. Zij zijn het niet eens met het oordeel van de appelrechters dat de onderdelen hier als ‘goederenassortiment’ moeten worden beschouwd.
De verwijzende BEL rechter (Hof van Cassatie) heeft nadere uitleg nodig van regel 3b over de indeling in de GN van goederen in stellen of assortimenten, en wendt zich daarom met de volgende vraag tot het HvJEU:
"Zijn goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein die in afzonderlijke verpakkingen bij de douane worden aangeboden omdat dit gerechtvaardigd is, maar waarvan duidelijk is dat ze bij elkaar horen en ze bestemd zijn om in de kleinhandel als een geheel te worden aangeboden, te beschouwen als goederen in stellen of assortimenten opgemaakt voor de verkoop in het klein als bedoeld door de regel 3 b) van de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur als bedoeld in de bijlage I van de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot het tarief- en de statistieknomenclatuur, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007, ook als die goederen na de aangifte en met het oog op aanbieding in de kleinhandel gezamenlijk worden verpakt?"

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten