C-551/15 Pula Parking

Contentverzamelaar

C-551/15 Pula Parking

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   15 december 2015
Concept schriftelijke opmerkingen:       01 januari 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   01 februari 2016
Trefwoorden: EEX; ‘bevoegde rechter’

Onderwerp
Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Verzoekster is een gemeentelijk parkeerbedrijf. Zij is een executiegeding gestart vanwege een geldvordering (onbetaald parkeergeld) op de in DUI wonende verweerder. Op 25-03-2015 is door een notaris een dwangbevel uitgevaardigd tot executie op het volledige vermogen van verweerder. Verweerder komt op 21-04-2015 in verzet tegen dat bevel waarna de zaak, conform de KRO wettelijke regeling, voor de rechter is gebracht. Volgens verweerder is de notaris materieel noch territoriaal bevoegd om een dwangbevel tegen een burger van een andere EULS uit te vaardigen.

De verwijzende KRO rechter (Rb Pula) haalt nationale rechtspraak aan waarin het KRO constitutioneel hof heeft geoordeeld over de juridische aard van de overeenkomst die op het ogenblik waarop een voertuig wordt neergezet op een parkeerplaats, ontstaat tussen de dienstverlener en de gebruiker van de parkeergelegenheid: dan is sprake van een ‘overeenkomst met de juridische kenmerken van een typische toetredingsovereenkomst in de zin van de KRO verbintenissenwet’ tussen een overheidsinstantie en de gebruiker van de parkeerplaats. Het gaat in onderhavige zaak om de verstrekking van diensten in KRO. Volgens artikel 7 van Vo. 1215/2012 zijn dan de gerechten van KRO bevoegd. Hij vraagt zich echter af of, gezien artikel 3 van de Vo. over het begrip ‘gerecht’ of een KRO notaris in deze zaak bevoegd is, en legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:
1) Is verordening (EU) nr. 1215/2012, gelet op de juridische aard van de verhouding tussen de partijen in het geding, in casu van toepassing?
2) Heeft verordening (EU) nr. 1215/2012 ook betrekking op de bevoegdheid van de notarissen in Kroatië?
Specifiek beleidsterrein: VenJ

Gerelateerde documenten