C-58/14 Amazon EU

Contentverzamelaar

C-58/14 Amazon EU

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   25 maart 2014
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   11 april 2014
Schriftelijke opmerkingen:                   11 mei 2014
Trefwoorden: douaneindeling; Gecombineerde nomenclatuur (GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, in de versie van verordening (EU) nr. 861/2010 van de Commissie van 5 oktober 2010 – GN (Pb L 284, blz. 1)

Verzoekster importeert E-book-readers. De toestellen beschikken naast de benodigde hard- en software onder meer over een woordenboekfunctie. De „New Oxford American Dictionary” en „Oxford dictionary of English” zijn vooraf geïnstalleerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om andere woordenboeken te installeren. Eerst worden de goederen ingedeeld in postonderverdeling 8543 7090 („Elektrische machines, apparaten en toestellen, met een eigen functie, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk; andere” - douanetarief 3,7 %), maar na bezwaar van verzoekster wordt dit alsnog 8543 7010 („elektrische toestellen met vertaal- of woordenboekfuncties” - douanevrij). Verzoekster vraagt dan een BTI en adviseert indeling 8543 7010. Maar de douane deelt de readers toch in onder 8543 7090 op de grond dat het leestoestel het wezenlijke karakter vormt.
In beroep wordt verzoekster in het gelijk gesteld, maar de douaneAut vragen en krijgen Revision. Zij zijn van mening dat onder 7010 uitsluitend elektrische vertaaltoestellen of woordenboeken kunnen vallen. De postonderverdelingen 8543 7030 tot en met 7060 zien overeenkomstig de tekst van post 8543 uitsluitend op toestellen met een specifiek genoemde eigen functie (antenneversterkers, zonnebanken, zonnehemels enz)

De verwijzende DUI rechter (Bundesfinanzhof) twijfelt of de readers onder een andere indeling passen dan onder 7010, en stelt de volgende vragen aan het HvJEU:
1. Moet de warenomschrijving van postonderverdeling 8543 7010 van de gecombineerde nomenclatuur aldus worden opgevat dat daaronder slechts toestellen dienen te worden ingedeeld die uitsluitend over een vertaal- of woordenboekfunctie beschikken?
2. Indien de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord:
moeten dan toestellen waarbij de vertaal- of woordenboekfunctie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie (hier de leesfunctie), ook onder postonderverdeling 8543 7010 van de gecombineerde nomenclatuur worden ingedeeld?

Specifiek beleidsterrein: FÏN

Gerelateerde documenten