C-666/15 X et GoPro Coöperatief

Contentverzamelaar

C-666/15 X et GoPro Coöperatief

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   19 februari 2016
Concept schriftelijke opmerkingen:       05 maart 2016
Schriftelijke opmerkingen:                   05 april 2016
Trefwoorden: douanewetboek; Gecombineerde nomenclatuur (GN); bindende tariefinlichting (bti)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Verzoeksters hebben op verschillende tijdstippen (X op 10-08-2012 en 28-07-2013, GoPro drie maal op 18-09-2014) een bti aangevraagd voor een camera. X voor een GoPro Hero 3 Silver Edition en GoPro Hero 3+ Silver Edition, en GoPro voor een GoPro Hero 4 Silver Edition, GoPro Hero 4 Black Edition en een GoPro Hero. Voor alle aanvragen wordt een bti afgegeven. Verzoeksters maken bezwaar tegen de indeling maar de douaneAut verklaart alle bezwaren ongegrond.
Verzoekster X vraagt voor de GoPro Hero 3 Silver Edition indeling in 85258030 (tarief 0%) subsidiair 85258091 (tarief 4,9%), terwijl verweerder indeelt in 85258099 (14%). Voor alle andere camera’s stellen verzoeksters indeling in 85258030 (0%) en verweerder in 85258091 (4,9%). Het verschil zit in de opnamemogelijkheid van het door de televisiecamera geregistreerde beeld en geluid (alleen voor de GoPro Hero 3 Silver Edition), en de overige types die 30 minuten of langer video in één opname kunnen opnemen. Onder verwijzing naar arrest in de zaak Vario Tek stelt verzoekster dat indeling in 85258099 geen optie is omdat de opnamefunctie van de Hero 3 camera louter theoretisch is; er kunnen geen extern opgenomen bestanden op worden afgespeeld.

De verwijzende NL rechter (Rb Noord-Holland) twijfelt of uitspraak in de lopende zaak C-435/15 Grofa hem voldoende houvast voor een uitspraak kan bieden, en besluit dan ook de volgende vragen aan het HvJEU voor te leggen:
I) Moeten de toelichtingen van de Commissie op onderverdeling 8525 8030 en onderverdelingen 8525 80 91 en 8525 80 99 van de gecombineerde nomenclatuur aldus worden uitgelegd dat er ook van "één opname van 30 minuten of meer" sprake is wanneer de videobeelden gedurende langer dan 30 minuten door middel van de 'video record' mode worden opgenomen terwijl de videobeelden in aparte bestanden, elk met een duur van minder dan 30 minuten, worden vastgelegd en de kijker bij het afspelen ieder bestand met een duur van minder dan 30 minuten apart moet openen, maar de mogelijkheid bestaat om de beelden die zijn vervat in deze bestanden op een pc met behulp van de door GoPro geleverde software achter elkaar te zetten en zo als één videofilm, van meer dan 30 minuten, in één bestand op een pc vast te leggen?
2) Staat aan de indeling onder GN-onderverdeling 8525 80 99 van videocameraopnametoestellen die signalen van externe bronnen kunnen opnemen, in de weg dat zij deze signalen niet via een extern televisietoestel of een externe monitor kunnen weergeven, omdat deze videocameraopnametoestellen, bijvoorbeeld de GoPro Hero 3 Silver Edition, alleen bestanden kunnen afspelen op een extern beeldscherm of monitor die zij zelf hebben opgenomen via de lens?
Aangehaalde jurisprudentie: C-178/14 Vario Tek; lopende zaak C-435/15 GROFA
Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten