C-822/19 Flavourstream

Contentverzamelaar

C-822/19 Flavourstream

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage voor de verwijzingsuitspraak, en klik hier voor het dossier van het Hof van Justitie (voor zover beschikbaar).

Termijnen: Motivering departement:    3 januari 2020
Schriftelijke opmerkingen:                    20 februari 2020

Trefwoorden : btw; tariefpost; douanetarief;

Onderwerp :

•          Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad;

 

Feiten:

Op 05.06.2015 heeft verweerster een douaneverklaring ingediend bij het douanekantoor te Sibiu betreffende de invoer van 3300kg waterige oplossing, verkregen door ontbinding van dextrose bij verhitting. Dit product wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie met de benaming AURIC GMO FREE (AURIC). De goederen waren ingevoerd uit Canada. De aangegeven TARIC-code was 1702 90 95 00. Onder deze onderverdeling vallen “suiker, stroop en andere uit suiker verkregen producten”. De invoerrechten zijn vastgesteld tegen een tarief van 9%. Later is verweerster gecontroleerd door het douanekantoor, naar aanleiding waarvan een naheffing is vastgesteld met aanvullende belastingverplichtingen, omdat was geconstateerd dat het product AURIC ten onrechte was ingedeeld onder de voorgenoemde tariefpost. Bij de controle zijn namelijk laboratoriumanalyses uitgevoerd en aan de hand van de resultaten heeft het douanekantoor vastgesteld dat het product werkelijk valt onder TARIC-code 2912 49 00 90 “Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde/andere”, waarop een hoger btw-tarief van toepassing is. Hiertegen is verweerster in beroep gekomen bij de rechter in eerste aanleg, die dit besluit nietig verklaarde. Tegen dit vonnis is de verzoekster in beroep gekomen bij de verwijzende rechter.

 

Overweging:

De verwijzende rechter merkt op dat de oplossing van het bij hem aanhangige geschil afhangt van de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, meer in het bijzonder of het product AURIC GMO FREE moet worden ingedeeld onder tariefpost 1702 90 95 of tariefpost 2912 49 00.

 

Prejudiciële vraag:

Moet de nomenclatuur in bijlage I van verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening 2016/1821, aldus worden uitgelegd dat het in het onderhavige geding aan de orde zijnde product „AURIC GMO FREE” wordt ingedeeld onder tariefpostonderverdeling 1702 90 95 of onder onderverdeling 2912 49 00?

 

Aangehaalde (recente) jurisprudentie:

Specifiek beleidsterrein: FIN-FISCAAL

Gerelateerde documenten