C-84/15 Sonos Europe

Contentverzamelaar

C-84/15 Sonos Europe

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   16 april 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   2 mei 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   2 juni 2015
Trefwoorden: douanewetboek; Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

Onderwerp
Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256, blz I)

Verzoekster heeft tussen 07-12-2009 en 05-01-2010 negen aangiftes gedaan voor het in het vrije verkeer brengen van audio/stereo-apparatuur. Het gaat in deze zaak over de ‘Zone Player’, een (klank)kast met vijf luidsprekers, elk met een digitale versterker. De kast is voorzien van knoppen voor geluidsregeling, heeft een aansluiting voor een koptelefoon, een audio-ingang en netwerkpoorten voor aansluiting van bijvoorbeeld een PC of tablet. De Zoneplayer heeft een moederboard met centrale processorunit en Linux besturingssoftware, maar geen opslagcapaciteit. Aansluiting op internet is mogelijk via een ethernetkabel, zowel voor downloaden als streamen. Er zijn op de Zoneplayer meer dan 25000 radiostations, programma’s en podcasts voorgeprogrammeerd. Zoneplayers kunnen onderling draadloos digitale gegevens uitwisselen = het ‘Sonos netwerk’. Dit netwerk functioneert door gebruik van een afwijkende coderingssleutel onafhankelijk van een WiFi-netwerk.
De Inspecteur (verweerder) deelt de goederen in onder GN-post 8519 89 90 (tarief 2%). Verzoekster maakt daar bezwaar tegen omdat indeling onder 8517 62 00 zou moeten plaatsvinden (tarief 0%). Verweerder geeft dan aan dat het apparaat onder 8519 89 19 zou moeten worden ingedeeld, waarvoor tarief 4,5% bedraagt. Er is dus zeker niet te hoog ingedeeld. Verzoekster start een procedure (Rb Haarlem) maar wordt zowel bij de Rb als bij HofAms in het ongelijk gesteld. Het HofAms oordeelt dat de zoneplayer voor indeling onder beide posten in aanmerking zou komen. Maar omdat het voor de consumenten voornamelijk om geluidsweergave gaat, ligt indeling in 8519 89 19 het meest voor de hand. De zaak ligt nu voor bij de HR.

De verwijzende NL rechter (HR) concludeert dat het bij de Zoneplayer gaat om geluidsbestanden die van het WWW gehaald worden en vervolgens (via de klankkast) kunnen worden weergegeven. Volgens de GN-toelichtingen zou indeling kunnen plaatsvinden in zowel 8517, 8518 als 8519. Vanwege de functie van het doorgeven van geluidsbestanden lijkt 8517 het meest voor de hand liggend, maar ook de andere twee komen in aanmerking, en daarnaast ook nog post 8527 (‘ontvangsttoestel voor radio-omroep’). Hij vraagt zich af of de Zoneplayer wel als een combinatie van verschillende soorten machines moet worden beschouwd (zoals HofAms oordeelde) en niet louter als apparaat met één functie: het weergeven van geluid tijdens downloaden (‘streaming’). Ook zou de Zoneplayer als nieuw ontwikkeld apparaat kunnen worden beschouwd dat niet onder een van de eerder genoemde posten kan worden ingedeeld, maar onder post 8543 als elektrische machine met eigen functie. Hij legt de volgende vraag voor aan het HvJEU:
"Dienen de posten 8517, 8518, 8519 en 8527 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een product als in dit arrest omschreven (de Zoneplayer), dat digitale informatie ontvangt en zonder deze op te slaan ("streaming") in de vorm van geluid versterkt weergeeft door middel van vijf (geïntegreerde) luidsprekers en/of doorstuurt naar andere apparaten in het lokale netwerk, vatbaar is voor indeling onder een of meer van deze posten-, en zo ja welke?
Of dient post 8543 van de GN aldus te worden uitgelegd dat een apparaat als de Zoneplayer daaronder moet worden ingedeeld als elektrisch apparaat met een eigen functie?

Specifiek beleidsterrein: FIN

Gerelateerde documenten