C-91/15 Kawasaki Motors Europe

Contentverzamelaar

C-91/15 Kawasaki Motors Europe

Prejudiciële hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak
Klik hier voor het volledige dossier van het Hof van Justitie

Termijnen: Motivering departement:   13 april 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   30 april 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   30 mei 2015
Trefwoorden: douanewetboek; Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

Onderwerp
- Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256, blz I);
- Verordening (EG) nr. 1051/2009 van de Commissie van 3 november 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de nomenclatuur

Verzoekster heeft in mei 2010 op verzoek drie bindende tariefinlichtingen (BTI) gekregen van de Inspecteur Belastingdienst (verweerder). Het gaat om drie modellen ‘All Terrain Vehicles’ (ATV, voertuigen voor moeilijk begaanbaar of geaccidenteerd terrein) van het merk Kawasaki. Verzoekster vraagt om indeling van drie modellen in respectievelijk GN 8701 9011, 9020 en 9025, maar verweerder deelt in onder GN 8701 9090. De technische specificaties van de voertuigen zijn in de verwijzingsbeschikking gegeven, zie punt 2.3. Het is niet de eerste keer dat verzoekster een procedure aanspant over tariefindeling, zie eerdere zaak C-15/05, ook voorgelegd door HofAMS, waarvan onderhavige zaak alsnog een gevolg is. HofAMS heeft 12-01-2009 uitspraak gedaan naar aanleiding van het arrest in de zaak C-15/05 en nieuwe BTIs afgegeven onder code 8701 9011 c.q. 9020. Maar verweerder laat bij brief van december 2009 weten dat de afgegeven BTIs inmiddels niet meer geldig zijn door publicatie van een nieuwe Vo. 1051/2009. En zo is verzoeksters aanvraag van april 2010 het begin van een nieuwe zaak. Verzoeksters bezwaar tegen het door verweerder genomen besluit wordt in februari 2012 afgewezen. Haar beroep bij de Rb Noord-Holland wordt ongegrond verklaard. Het hoger beroep ligt nu voor bij de verwijzende rechter.

De verwijzende NL rechter (Hof AMS) concludeert uit het arrest in zaak C-15/05, waarin het HvJEU het HofAMS adviseert ‘de voertuigen in te delen onder de postonderverdelingen die overeenkomen met hun motorvermogen’ dat het HvJEU de ATV kwalificeert als ‘landbouwtractor’ (enz) omdat alleen die voertuigen in de GN voorzien zijn van een onderverdeling naar motorvermogen. Dit had dus al sinds inwerkingtreding van Vo. 2658/87 zo moeten gebeuren.
Partijen zijn het eens over onderverdeling in 8701 90, maar verdeeld over de verdere indeling. Met de inwerkingtreding van Vo. 1051/2009 dienen ATVs die niet zijn uitgerust met een aftakas, hydraulische hefinrichting of lier onder post 8701 9090 te worden gebracht waarvoor het tarief een stuk hoger is. Vo. 2658/87 machtigt weliswaar de EURCIE om de inhoud van een tariefpost te verduidelijk, maar niet om deze te wijzigen. De vraag is dan ook of deze Vo. geldig is, hetgeen aan het HvJEU voor uitsluitsel dient te worden voorgelegd: "Is Verordening (EG) nr. 1051/2009 van de Commissie van 3 november 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de nomenclatuur, geldig?"
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-130/02 Krings; C-15/05 Kawasaki
Specifiek beleidsterrein: FIN


Prejudiciële hofzaak C-91/15 Kawasaki Motors Europe
Termijnen: Motivering departement:   13 april 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:   30 april 2015
Schriftelijke opmerkingen:                   30 mei 2015
Trefwoorden: douanewetboek; Gecombineerde Nomenclatuur (GN)
Onderwerp: Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (Pb L 256, blz I);
- Verordening (EG) nr. 1051/2009 van de Commissie van 3 november 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de nomenclatuur.

Verzoekster heeft in mei 2010 op verzoek drie bindende tariefinlichtingen (BTI) gekregen van de Inspecteur Belastingdienst (verweerder). Het gaat om drie modellen ‘All Terrain Vehicles’ (ATV, voertuigen voor moeilijk begaanbaar of geaccidenteerd terrein) van het merk Kawasaki. Verzoekster vraagt om indeling van drie modellen in respectievelijk GN 8701 9011, 9020 en 9025, maar verweerder deelt in onder GN 8701 9090. De technische specificaties van de voertuigen zijn in de verwijzingsbeschikking gegeven, zie punt 2.3. Het is niet de eerste keer dat verzoekster een procedure aanspant over tariefindeling, zie eerdere zaak C-15/05, ook voorgelegd door HofAMS, waarvan onderhavige zaak alsnog een gevolg is. HofAMS heeft 12-01-2009 uitspraak gedaan naar aanleiding van het arrest in de zaak C-15/05 en nieuwe BTIs afgegeven onder code 8701 9011 c.q. 9020. Maar verweerder laat bij brief van december 2009 weten dat de afgegeven BTIs inmiddels niet meer geldig zijn door publicatie van een nieuwe Vo. 1051/2009. En zo is verzoeksters aanvraag van april 2010 het begin van een nieuwe zaak.
Verzoeksters bezwaar tegen het door verweerder genomen besluit wordt in februari 2012 afgewezen. Haar beroep bij de Rb Noord-Holland wordt ongegrond verklaard. Het hoger beroep ligt nu voor bij de verwijzende rechter.

De verwijzende NL rechter (Hof AMS) concludeert uit het arrest in zaak C-15/05, waarin het HvJEU het HofAMS adviseert ‘de voertuigen in te delen onder de postonderverdelingen die overeenkomen met hun motorvermogen’ dat het HvJEU de ATV kwalificeert als ‘landbouwtractor’ (enz) omdat alleen die voertuigen in de GN voorzien zijn van een onderverdeling naar motorvermogen. Dit had dus al sinds inwerkingtreding van Vo. 2658/87 zo moeten gebeuren.
Partijen zijn het eens over onderverdeling in 8701 90, maar verdeeld over de verdere indeling. Met de inwerkingtreding van Vo. 1051/2009 dienen ATVs die niet zijn uitgerust met een aftakas, hydraulische hefinrichting of lier onder post 8701 9090 te worden gebracht waarvoor het tarief een stuk hoger is. Vo. 2658/87 machtigt weliswaar de EURCIE om de inhoud van een tariefpost te verduidelijk, maar niet om deze te wijzigen. De vraag is dan ook of deze Vo. geldig is, hetgeen aan het HvJEU voor uitsluitsel dient te worden voorgelegd:
"Is Verordening (EG) nr. 1051/2009 van de Commissie van 3 november 2009 tot indeling van bepaalde goederen in de nomenclatuur, geldig?"
Aangehaalde (recente) jurisprudentie: C-130/02 Krings; C-15/05 Kawasaki
Specifiek beleidsterrein: FIN
          mc 30-03-2015

 

Gerelateerde documenten