Commissie bekrachtigt deelname Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie

Contentverzamelaar

Commissie bekrachtigt deelname Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie

De Europese Commissie heeft de aansluiting van Nederland als 21e land bij het Europees Openbaar Ministerie (EOM) goedgekeurd. Het EOM zal een sleutelrol spelen in de bestrijding van misdrijven tegen de EU-begroting zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en ernstige grensoverschrijdende btw-fraude. Het EOM wordt eind 2020 in alle deelnemende lidstaten operationeel.

Het EOM is opgericht in 2017 door 20 EU-landen via de procedure van nauwere samenwerking. Deze landen nemen reeds deel aan het EOM: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Slovenië en Tsjechië. Dit jaar hebben ook Nederland en Malta om aansluiting verzocht. Nederland is nu toegelaten krachtens besluit 2018/1094 van de Commissie, dat op 23 augustus 2018 in werking treedt. Malta is op 7 augustus 2018 als 22e lidstaat toegelaten. Polen, Hongarije, Zweden, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk nemen niet deel aan het EOM. De lidstaten die niet aan het EOM deelnemen, kunnen zich hierbij in een later stadium altijd nog aansluiten.

Jaarlijks lopen de lidstaten volgens de Commissie in heel Europa minstens 50 miljard euro aan btw-inkomsten mis als gevolg van grensoverschrijdende fraude. Het EOM moet ervoor zorgen dat misdrijven die de EU-begroting schaden, zoals fraude, corruptie, witwaspraktijken en grensoverschrijdende btw-fraude, in de hele EU doeltreffender en sneller worden bestreden. Het biedt een oplossing voor de huidige tekortkomingen en treedt op tegen fraude met EU-middelen voor bedragen van meer dan 10 000 euro en ingewikkelde grensoverschrijdende gevallen van btw-fraude waarbij voor meer dan 10 miljoen euro schade wordt berokkend.
Het EOM zal nauw samenwerken met de nationale rechtshandhavingsinstanties en andere EU-organen, zoals Eurojust en Europol. In mei 2018 heeft de Commissie ook nieuwe regels voorgesteld voor het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) als partner van het Europees Openbaar Ministerie.

Meer info: