Commissie daagt Slowakije voor EU-Hof aangaande de erkenning van beroepskwalificaties

Contentverzamelaar

Commissie daagt Slowakije voor EU-Hof aangaande de erkenning van beroepskwalificaties

De Europese Commissie daagt Slowakije voor het EU-Hof vanwege niet nakoming van de EU-richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties. Ondanks een eerder (met redenen omkleed) advies van de Commissie aan Slowakije om op te treden tegen een aantal geconstateerde niet nakomingskwesties, heeft Slowakije dit niet gedaan.

Het gaat in dit geval onder meer om de nakoming van de regels aangaande vrije vestiging (bijvoorbeeld ten aanzien van compensatiemaatregelen voor wezenlijke verschillen in opleiding), tijdelijke dienstverrichtingen (bijvoorbeeld door een voorafgaande kwalificatietoets die buiten de toegestane beperkingen van de richtlijn viel), coördinatie van minimum opleidingseisen en over de omvang van activiteiten (in deze zaak van architecten, dierenartsen, doctoren, verpleging, tandartsen, kraamzorg en farmacie).

In november 2019 bracht de Commissie een met redenen omkleed advies - onderdeel van een zogenaamde inbreukprocedure- uit in deze zaak. De daarbij geconstateerde tekortkomingen van Slowakije aangaande de erkenning van beroepskwalificaties betreffen de nakoming van bepalingen uit EU-richtlijn 2005/36/E G , zoals gewijzigd door EU-richtlijn 2013/55/EU , en de artikelen 45 en 49 van het EU-Werkingsverdrag . Eind oktober 2020 besloot de Commissie de kwestie aanhangig te maken bij het EU-Hof ingevolge artikel 258 EU-Werkingsverdrag.

De EU-richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties beoogt het makkelijker te maken voor professionele dienstverleners om hun diensten door heel Europa aan te kunnen bieden en om daarbij een verbeterd beschermingsniveau voor burgers en consumenten te garanderen. Voor bepaalde gereguleerde beroepen, zoals accountants, architecten etc. reguleert de richtlijn aspecten van tijdelijke mobiliteit, vestiging in een andere EU lidstaat, verschillende kwalificatie erkenningssystemen, talenkennis en academische titels.

Sinds 2016 is er voor bepaalde beroepen een elektronisch certificaat beschikbaar, de Europese beroepskaart (
EPC of European professional card), die lidstaten die dergelijke dienstverleners ontvangen kunnen gebruiken om kwalificaties te controleren. Het gebruik van het IMI (Internal Market Information system) speelt hierbij ook een rol.

De zaak zal nu door het EU-Hof in behandeling worden genomen. In de regel volgt een definitieve uitspraak van het EU-Hof meestal meer dan een jaar later.

Meer informatie: