Commissie presenteert jaarverslag over de in 2022 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU

Contentverzamelaar

Commissie presenteert jaarverslag over de in 2022 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU

Het jaarverslag van de Commissie bevat een overzicht van de belangrijkste activiteiten en beleidsresultaten van de EU op het gebied van humanitaire hulp in 2022. De Commissie beschrijft dat 2022 in het teken stond van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne, maar dat ook in veel andere delen van de wereld de humanitaire situatie drastisch verslechterde. Verder benadrukt de Commissie dat humanitaire hulp vaak onder zeer moeilijke omstandigheden moet worden verleend.

Achtergrond

De EU heeft in verordening 1257/96 een kader vastgesteld voor de uitvoering van humanitaire hulpacties. Op grond van deze verordening kunnen humanitaire hulpacties worden opgezet in derde landen die getroffen zijn door natuurrampen, rampen die door menselijk toedoen zijn ontstaan (oorlogen en conflicten) of buitengewone omstandigheden die vergelijkbaar zijn met natuurrampen en door menselijk toedoen ontstane rampen.

Artikel 19 van de verordening vereist dat de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een jaarverslag indient met een overzicht van de gedurende het voorbije jaar gefinancierde acties. Op 31 augustus 2023 heeft de Europese Commissie het jaarverslag over 2022 gepresenteerd.

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 stond in het teken van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Als gevolg daarvan organiseerde de EU een grote humanitaire hulpoperatie en de grootste, langste en meest complexe responsoperatie op het gebied van civiele bescherming sinds de oprichting van het EU-mechanisme voor civiele bescherming (zie het ECER-dossier over dit mechanisme).

Ook in veel andere delen van de wereld bleef de humanitaire situatie volgens de Commissie drastisch verslechteren als gevolg van aanhoudende conflicten en onveiligheid, de impact van de klimaatverandering, een falend bestuur, de aanhoudende impact van Covid-19 en andere epidemiologische uitbraken, maar ook door de indirecte gevolgen van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. De Europese Commissie wijst onder andere op de verdere verslechtering van de humanitaire situatie in Afghanistan, Ethiopië en Soedan, en op de verwoestende overstromingen in Burkina Faso, Honduras, Pakistan en Tsjaad.

Verder benadrukt de Commissie dat humanitaire hulp vaak onder zeer moeilijke omstandigheden moet worden verleend. Door de toenemende schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) werd het in 2022 nog moeilijker en gevaarlijker om humanitaire hulp te verlenen.

Meer informatie: