Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor gezamenlijke aanbestedingen van de lidstaten op defensiegebied

Contentverzamelaar

Commissie presenteert wetgevingsvoorstel voor gezamenlijke aanbestedingen van de lidstaten op defensiegebied

Gezien de noodzaak om de lidstaten tijdig en doelgericht te ondersteunen bij het versterken van hun defensievermogens, stelt de Europese Commissie voor om gemeenschappelijke aanbestedingen op defensiegebied via de EU-begroting te stimuleren. Die gemeenschappelijke aanbestedingen worden gestimuleerd door middel van een specifiek kortetermijninstrument. Na de invoering van dat instrument zal de Commissie een voorstel presenteren voor toekomstige gezamenlijke ontwikkelings- en aanbestedingsprojecten op defensiegebied.

Achtergrond

De geopolitieke context van de EU is ingrijpend veranderd in het licht van de militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne. De terugkeer van territoriale conflicten en intensieve oorlogvoering op Europees grondgebied vereist volgens de Commissie dat de lidstaten hun defensieplannen en -capaciteiten heroverwegen.

Op 18 mei 2022 hebben de Europese Commissie en de Hoge vertegenwoordiger een gezamenlijke mededeling gepresenteerd over de analyse van de investeringskloof op defensiegebied en de te volgen koers (hierna: de mededeling) (zie het ECER-bericht over die mededeling). In die mededeling worden drie belangrijke soorten lacunes toegelicht: een financiële kloof, een industriële kloof en een capaciteitstekort. In de mededeling wordt opgemerkt dat de recente begrotingsverhogingen van de lidstaten plaatsvinden na jaren van aanzienlijke bezuinigingen en ernstige onderinvesteringen op defensiegebied.

In de mededeling wordt eraan herinnerd dat de lidstaten dringend de paraatheid op defensiegebied moeten herstellen in het licht van de veiligheidssituatie en de overdrachten aan Oekraïne. In de mededeling wordt aangegeven dat, aangezien de lidstaten hun voorraden zullen aanvullen en de hoeveelheid defensiematerieel zullen verhogen, zij de gelegenheid moeten aangrijpen om dit op een gezamenlijke manier te doen.

Gezien de noodzaak om de lidstaten tijdig en doelgericht te ondersteunen bij het versterken van hun defensievermogens, heeft de Europese Commissie voorgesteld gemeenschappelijke aanbestedingen via de EU-begroting te stimuleren door middel van een specifiek kortetermijninstrument (hierna: het instrument). Op 19 juli 2022 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gepresenteerd voor de instelling van het instrument.

Verdere stappen

Na de invoering van het instrument zal de Commissie een wetgevingsvoorstel doen voor een verordening betreffende het Europees defensieinvesteringsprogramma (EDIP). De EDIP-verordening kan de spil vormen voor toekomstige gezamenlijke ontwikkelings- en aanbestedingsprojecten die van groot gemeenschappelijk belang zijn voor de veiligheid van de lidstaten en de EU, en, in het verlengde van de logica van het instrument voor de korte termijn, voor de eventueel daarmee samenhangende financiële bijdragen van de EU ter versterking van de Europese industriële defensiebasis, met name waar het projecten betreft die niet door één lidstaat alleen kunnen worden ontwikkeld of aanbesteed.

Meer informatie: