Conferentie over de toekomst van Europa legt laatste hand aan beleidsaanbevelingen

Contentverzamelaar

Conferentie over de toekomst van Europa legt laatste hand aan beleidsaanbevelingen

Tijdens een plenaire vergadering van de Conferentie op 8 en 9 april zijn concrete voorstellen voor de toekomst van Europa besproken. Naar verwachting zullen de voorstellen eind april door de plenaire vergadering worden goedgekeurd. Die voorstellen zullen dan worden opgenomen in een eindverslag en dat verslag zal worden aangeboden aan de voorzitters van de EU-instellingen.

Achtergrond

De conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies, waar mensen uit heel Europa hun ideeën over Europa konden delen. Dit gebeurde via een meertalig digitaal platform en door middel van zowel nationale als Europese burgerpanels . Deze bijdragen zijn in de plenaire vergaderingen van de conferentie meegenomen.

De voorzitters en woordvoerders van de negen werkgroepen van de conferentie hebben geconsolideerde ontwerpvoorstellen, gegroepeerd per thema, ingediend bij de plenaire vergadering van de Conferentie. De voorstellen zijn voornamelijk gebaseerd op de aanbevelingen van de Europese burgerpanels en nationale panels en zijn aangevuld met ideeën die zijn verzameld via het meertalig digitaal platform.

Tijdens de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa op 8 en 9 april zijn de concrete voorstellen besproken. De afsluitende plenaire zitting van de Conferentie is gepland voor 29 en 30 april in Straatsburg, waar de voorstellen naar verwachting bij consensus door de plenaire vergadering zullen worden goedgekeurd. De Raad van bestuur van de Conferentie zal deze voorstellen opnemen in het eindverslag van de Conferentie, dat tijdens de ceremonie ter afsluiting van de conferentie op 9 mei in Straatsburg aan de voorzitters van de EU-instellingen zal worden voorgelegd.

Meer informatie:

  • Persbericht van de Europese Commissie
  • ECER-bericht: Eerste resultaten van Nederlandse Burgerdialoog over de Conferentie over de toekomst van Europa zijn bekendgemaakt (12 oktober 2021)
  • ECER-bericht: Digitaal platform voor de Conferentie van Europa gelanceerd (28 april 2021)
  • ECER-bericht: Eurobarometer en gezamenlijke verklaring over de toekomst en de Conferentie van Europa gepubliceerd (12 maart 2021)
  • ECER-bericht: Europees Comité voor de Regio’s bereidt zich voor op conferentie over de toekomst van Europa (8 januari 2021)