Publicatie rapport over de toestand van het klimaat 2023 vanuit Copernicus-programma en alarmering over klimaatverandering op Europese continent

Contentverzamelaar

Publicatie rapport over de toestand van het klimaat 2023 vanuit Copernicus-programma en alarmering over klimaatverandering op Europese continent

Het rapport is gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en analyses en toont de aanhoudende alarmerende trend van stijgende temperaturen en de gevolgen van klimaatverandering in heel Europa.

Op 22 april 2024 - de Dag van de Aarde 2024- publiceerde Copernicus, het EU-ruimtevaartprogramma, aardeobservatiepunt en klimaatveranderingsdienst van de EU, samen met de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties het jaarlijkse Europese rapport over de toestand van het klimaat.

Uit het rapport blijkt onder meer dat Europa in 2023 het warmste jaar ooit beleefde, wat zijn weerslag had op burgers met een toename van het aantal extreme hittestressdagen en hittegolven. De verhoogde temperaturen versterkten het optreden en de ernst van extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en bosbranden. Het neerslagniveau in 2023 lag 7 procent boven het gemiddelde, waardoor het overstromingsrisico in veel gebieden in Europa toenam. De gemiddelde temperatuur van het zeeoppervlak in Europa was de hoogste ooit gemeten. Het rapport belicht ook de gevolgen van klimaatverandering voor Europa en de samenleving in 2023, met name de economische verliezen door overstromingen en de gezondheidseffecten van hittestress.

Europa is het snelst opwarmende continent, met temperaturen die ongeveer twee keer zo snel stijgen als het wereldwijde gemiddelde. Dit bleek al uit de in maart 2024 gepubliceerde Europese assessment van het klimaatrisico van het EEA (het Europese Milieu Agentschap). In het gepubliceerde Europese verslag over de toestand van het klimaat wordt nogmaals benadrukt dat Europa klimaatneutraal en klimaatbestendig moet worden en dat we de overgang naar schone energie en de invoering van hernieuwbare energie en energie-efficiƫntiemaatregelen moeten versnellen.

De EU heeft zich er met het zogeheten Fit-for-55-pakket toe verbonden om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en bereikte in oktober 2023 overeenstemming over doelstellingen en wetgeving om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent te verminderen (zie ook dit ECER-bericht). Daarnaast publiceerde de Europese Commissie eerder in maart 2024 een mededeling (COM(2024) 91) over de manier waarop de EU zich doeltreffend kan voorbereiden op klimaatrisico's en een grotere klimaatbestendigheid kan opbouwen (zie dit ECER-bericht).

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Persbericht Copernicus
ECER-dossier : Klimaat en Milieu