Definitief vastgestelde EU-regels moeten veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen waarborgen

Contentverzamelaar

Definitief vastgestelde EU-regels moeten veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen waarborgen

In het EU-Publicatieblad is op 3 mei 2024 de verordening kritieke grondstoffen verschenen. De verordening bevat duidelijke deadlines voor vergunningsprocedures voor EU-winningsprojecten, stelt de Commissie en de lidstaten in staat een project als strategisch te erkennen en vereist risicobeoordelingen van de toeleveringsketen. De verordening waarborgt de toegang van de EU tot kritieke en strategische grondstoffen via benchmarks voor de winning, verwerking, recycling en diversificatie van importbronnen.

Kritieke grondstoffen (zoals kobalt, koper of arseen) zijn vaak onmisbare inputs voor een breed scala aan strategische sectoren, waaronder hernieuwbare energie, de digitale industrie, de ruimtevaart- en defensiesector en de gezondheidssector. Voor veel kritieke grondstoffen is de EU vrijwel volledig afhankelijk van de invoer.

Het grondstoffeninitiatief van 2008 en het actieplan inzake kritieke grondstoffen van 2020 boden beide een kader voor initiatieven om de kriticiteit van verschillende grondstoffen, de internationale diversificatie van kritieke grondstoffen, onderzoek en innovatie met betrekking tot en de ontwikkeling van de productiecapaciteit voor kritieke grondstoffen in de EU te beoordelen. Die maatregelen waren volgens de Commissie echter niet voldoende om de toegang van de EU tot een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen te waarborgen. Daarom presenteerde de Europese Commissie op 16 maart 2023 een voorstel voor een verordening tot vaststelling van een kader om een veilige en duurzame voorziening van kritieke grondstoffen te waarborgen (zie het ECER-bericht over het voorstel).

Na onderhandelingen over het voorstel is de verordening door de Raad en het Europees Parlement aangenomen, en op 3 mei 2024 in het EU-Publicatieblad verschenen (Verordening (EU) 2024/1252). De verordening treedt op 23 mei 2024 in werking. Bepaalde voorschriften van de verordening zijn vanaf 24 mei 2028 van toepassing (zie artikel 49, lid 2).

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Klimaat en milieu
  • ECER-bericht - Europees Parlement en Raad bereiken politiek akkoord over voorstel voor verordening kritieke grondstoffen (22 november 2023)
  • ECER-bericht - Europese Commissie brengt Mededeling en Verordeningsvoorstel uit over toegang tot kritieke grondstoffen en de aanvoer daarvan (21 maart 2023)
  • Persbericht van de Raad