Dialoog tussen Nederland en de Europese Commissie om schonere lucht te promoten

Contentverzamelaar

Dialoog tussen Nederland en de Europese Commissie om schonere lucht te promoten

Op 17 en 18 februari vond er een dialoog over schonere lucht plaats tussen Nederland en de Europese Commissie. De dialoog met Nederland was de achtste in een reeks dialogen die de Commissie met lidstaten houdt. Het doel van de dialogen is om maatregelen te bevorderen die de luchtkwaliteit verbeteren en de luchtverontreiniging verminderen. De dialogen met de Commissie over schonere lucht zijn op vrijwillige basis en vinden plaats op verzoek van een lidstaat.

De dialoog over schonere lucht tussen Nederland en de Europese Commissie vond plaats naar aanleiding van de getoonde belangstelling van Nederland om zo’n dialoog te organiseren. Deze bilaterale dialoog was toegespitst op de belangrijkste uitdagingen waarvoor Nederland zich gesteld ziet. Het gaat onder meer om uitdagingen op het gebied van de emissies van woningverwarming, het vervoer en de landbouw. Bijzondere nadruk werd gelegd op de samenwerking tussen de openbare en de particuliere sector, alsook op de rol van steden en lokale en regionale overheden.

Hoewel de emissies van verschillende luchtverontreinigende stoffen in Nederland sinds de jaren negentig zijn gedaald, geeft de luchtverontreiniging nog steeds aanleiding tot bezorgdheid en heeft zij een aanzienlijk effect op de gezondheid van de burgers. Het Europees Milieuagentschap schat dat ongeveer 9900 voortijdige sterfgevallen per jaar in Nederland verband houden met luchtverontreiniging. Nederland staat echter ook voor andere uitdagingen, met name wat betreft de vermindering van ammoniak- en stikstofverontreiniging door de landbouw. Sinds 2013 neemt de ammoniakuitstoot in Nederland eerder toe dan af.

De dialoog over schone lucht – ook wel de Clean Air Dialogue genoemd – bracht de Nederlandse autoriteiten, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en meer dan 200 stakeholders samen in een gestructureerde discussie. Het doel was om met belanghebbenden open en oplossingsgericht te discussiëren over hoe schonere lucht kan worden bereikt in Nederland en in buurlanden die te maken hebben met de uitstoot van luchtverontreiniging. De belangrijkste boodschappen van de discussies tijdens de Clean Air Dialogue worden gebundeld in een reeks gezamenlijke conclusies die door de Commissie bekend zullen worden gemaakt. Deze conclusies zullen de voortdurende inspanningen en verbintenissen van de Nederlandse autoriteiten voor schonere lucht ondersteunen.

Sinds 2016 hebben er zeven dialogen over schonere lucht plaatsgevonden. De Commissie had eerder al dialogen met Ierland, Luxemburg, Hongarije, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Italië.

Meer informatie: