E-008/12 DB Schenker

Contentverzamelaar

E-008/12 DB Schenker

EVA-Hofzaak
 

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsbeschikkingen

Termijnen: 8 april 2013

Onderwerp:
Twee documenten in een EVA-zaak. Het is namelijk de derde keer dat DB Schenker (een Scandinavisch transportbedrijf dat in volledige eigendom is van Deutsche Bahn) een zaak aanspant tegen de Toezichthoudende Autoriteit EVA (TaE) over toegang tot documenten (E-14/11 en E-7/12 gingen deze zaak voor).  Het gaat om stukken in een zaak over vermeend machtsmisbruik door de Noorse posterijen die DB heeft verloren. Ook in onderhavige zaak eist zij vernietiging van besluiten van de toezichthouder waarin haar de toegang tot documenten wordt ontzegd. De TaE merkt op dat DB Schenker voor het verkrijgen van documenten de ‘RAD 2008’ (Rules for public access to documents)  gebruikt in plaats van gebruik te maken van de ‘Zwartveld’ procedure (samenwerking tussen de gerechten en de toezichthouder waardoor inzage in documenten kan worden verkregen).  

Specifiek beleidsterrein: alle departementen

Gerelateerde documenten