E-012/12 Toezichthouder EVA

Contentverzamelaar

E-012/12 Toezichthouder EVA

EVA-Hofzaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsbeschikkingen

Onderwerp:
Een verzoekschrift van de toezichthouder EVA waarbij IJsland wordt verweten richtlijn 2008/48/EU (kredietovereenkomsten voor consumenten) niet tijdig te hebben geïmplementeerd.
IJsland verweert zich slechts door aan te geven op welke wijze de vertraging is ontstaan.

Specifiek beleidsterrein: alle departementen