E-15/15 verzoek om advies in zaak Franz-Josef Hagedorn vs Vienna-Life Lebensversicherung AG

Contentverzamelaar

E-15/15 verzoek om advies in zaak Franz-Josef Hagedorn vs Vienna-Life Lebensversicherung AG

EVA-Hof zaak

Zie bijlage rechts voor de verwijzingsuitspraak

Termijnen: Motivering departement:  3 september 2015
(Concept-) schriftelijke opmerkingen:  25 september 2015
Schriftelijke opmerkingen (engelstalig) 14 oktober 2015 (fatale termijn)
Trefwoorden: levensverzekering; informatieplicht; ‘tweede hands’ polissen

Onderwerp
Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levensverzekering

Verzoeker heeft eind 2006 een ‘unit-linked’ levensverzekering afgesloten bij verweerster. Via een tussenpersoon (SSAM) sluit hij later een (volgens SSAM) beter op zijn situatie toegesneden product af (een bestaande verzekeringsovereenkomst), maar zo stelt verzoeker, dat was in feite een hoog risico product waarvan de kosten zo hoog waren dat er geen waardestijging plaatsvond. Verzoeker heeft daarvoor nooit een verklaring gekregen en hij zou het product nooit hebben afgesloten als hij dat tevoren had geweten. Hij verwijt SSAM het geld slecht te hebben geïnvesteerd. Hij claimt van verweerster € 371.537,67 plus kosten. Verweerster stelt dat zij niets aan verzoeker heeft verkocht maar dat verzoeker een tweedehands polis op de secundaire markt heeft gekocht. Zij heeft geen bemoeienis gehad, noch belang, bij de omwisseling. Zij heeft geen permanente relatie met SSAM en voelt zich niet verantwoordelijk voor diens acties. De claim wordt 25-07-2013 door het Fürstliches Landgericht afgewezen. Verzoeker gaat in beroep. Het Fürstliche Obergericht besluit de zaak met een frisse blik door een lagere rechter te laten beoordelen. Het Fürstlicher Oberster Gerichtshof besluit echter dat er vragen aan het EVA-Hof moeten worden voorgelegd.

De verwijzende LIE rechter (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) besluit de volgende vragen aan het EVA-Hof voor te leggen met betrekking tot de informatieplicht, met name gezien het feit dat het hier om een ‘tweede hands polis’ gaat:
1. Is Article 36(2) of Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance to be interpreted as meaning that the duties to provide information referred to therein and in Annex III(A)(a)(11) and (a)(12) and (B)(b)(2) for unit-linked life assurance policies must also be fulfilled in the case where a person who, by a legal transaction, acquires a unit-linked life assurance policy from another person with the consent of the assurer through the transfer of the contract (‘second-hand policies’)?
In the event that the Court answers the first question in the affirmative, the following additional questions are asked:
2.(a) Is Article 36(2) of Directive 2002/83/EC concerning life assurance to be interpreted as meaning that in the event that a unit-linked life assurance policy is acquired by a legal transaction, only general information must be provided to the new policy holder or is the assurance company also required to provide the new policy holder with information specifically regarding the assurance product to be acquired by him, in particular regarding any differences between the investor or risk profiles of the existing policy holder and of the transferee?
In the event that Question 2(a) is answered in the negative, the following question is asked:
2.(b) Is specific information to be given to the transferee of the contract regarding the assurance product to be acquired by him where the existing policy holder is an undertaking, while the transferee of the contract is a natural person or a consumer?
In the event that Question 2(b) is answered in the negative, the following question is asked: 3
2.(c) Is specific information to be given to the transferee of the contract regarding the assurance product to be acquired by him where the transferor of the policy dispensed with information regarding the assurance product in question, for example because he did not disclose to the assurance company the information necessary in order to assess his own risk or investor profile?
Furthermore, the following additional question is asked:
3. Are the provisions concerning the assurer’s obligations under Annex III(B)(b)(2) of Directive 2002/83/EC concerning life assurance effectively transposed into national law even if national law provides, in Annex 4(II)(2) of the Versicherungsaufsichtsgesetz (Law on insurance supervision), in the case of unit-linked assurance policies, that during the term of an assurance contract information must be provided on the units underlying the assurance policy and the nature of the assets contained therein only where the changes in the information provided stem from ‘amendments of the law’ but not also ‘in the event of a change in the policy conditions’ (Annex III(B)(b)(2) to Directive 2002/83/EC)?

Specifiek beleidsterrein: FIN-nf

Gerelateerde documenten