Eerste jaarlijkse werkprogramma van EU4Health betekent start van een investeringsprogramma voor gezondheid in de EU

Contentverzamelaar

Eerste jaarlijkse werkprogramma van EU4Health betekent start van een investeringsprogramma voor gezondheid in de EU

Uit het medio juni gepubliceerde werkprogramma voor 2021 wordt duidelijk dat wordt voorzien in 312 miljoen euro ten behoeve van investeringen in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidssystemen en de beroepsbevolking in de gezondheidszorg alsmede in digitalisering in de Europese Unie.

Het eerste jaarlijkse werkprogramma (EN) voor EU4 Health ziet er op toe dat gefinancierde projecten zich onder meer richten op toezicht en bewaking van ziekten, het voorkomen van medicijntekorten, preventie, vroege opsporing, diagnose en behandeling van kanker, sterkere Europese Referentie Netwerken voor zeldzame ziekten, het testen van de veerkracht van gezondheidssystemen en het treffen van voorbereidingen voor een Europese Gezondheid Data Ruimte.

Het werkprogramma schetst de verschillende soorten beschikbare budgetten voor de verschillende doelstellingen in 2021, geeft aan voor welke soorten maatregelen welke budgetten gereserveerd staan en geeft nadere verduidelijking over criteria voor toekenning, selectie en subsidiabiliteit van projecten.

Het programma zal worden beheerd door de Europese Commissie en HaDEA (
Health and Digital Executive Agency ; het Europese uitvoeringsagentschap voor gezondheid en digitalisering).

Meer informatie: